Verkostot

Tampereen yliopisto on Liikenteen tutkimuskeskus Vernen välityksellä edustettuna useissa eri verkostoissa ja asiantuntijaryhmissä liikenteen ja logistiikan osalta.

ITS Factory

ITS Factory on Tampereelle keskittynyt älyliikenteen verkosto, jonka tavoitteena on tuottaa liiketoimintalähtöisiä ratkaisuja sujuvan, kestävän ja turvallisen liikenteen mahdollistamiseksi, yhdistäen alueen yritykset, tutkimuslaitokset ja julkiset toimijat. Liikenteen tutkimuskeskus Verne on jäsenenä ITS Factoryn johtoryhmässä.

ITS Finland

ITS Finland ry on yhteistyöfoorumi, joka kokoaa yhteen laajapohjaisesti valtion, kaupunkien, tutkimus- ja oppilaitosten ja yritysmaailmat edustajat edistämään liikennealan digitalisaatiota tavoitteenaan rakentaa sujuvaa, turvallista ja ympäristöystävällistä tulevaisuutta.

MaaS Alliance

MaaS Alliance on kansainvälinen julkisen ja yksityisen sektorin toimijoita yhdistävä verkosto, jonka tavoitteena edistää liikenteen palveluistumisen ja MaaS-palveluiden toimintaedellytyksiä ja käyttöönottoa Euroopassa ja sen ulkopuolella. Liikenteen tutkimuskeskus Verne edustaa Tampereen yliopistoa verkostossa.

LOGY

Suomen Osto- ja Logistiikkayhdistys LOGY ry on Suomen suurin logistiikan ja hankinnan asiantuntijoiden verkosto. Jäsenilleen LOGY tarjoaa alan tuoreimman tiedon, hyödyllisimmät ideat ja arvokkaimmat kontaktit. Liikenteen tutkimuskeskus Verne on yhdistyksen jäsen. Vernen edustaja on myös jäsenenä yhdistyksen Pirkanmaan alueen johtoryhmässä.

Onnettomuustietoinstituutin (OTI) asiantuntijaryhmä

OTI tarjoaa tärkeää tietoa, jolla voidaan vaikuttaa liikenneturvallisuuteen sekä lainsäädännön että käytännön toimenpiteiden tasolla. Asiantuntijaryhmä tukee OTIn työtä. Asiantuntijaryhmä toimii neuvoa antavana ryhmänä esimerkiksi onnettomuustietorekisterin kehittämisessä ja tutkimus- ja toimintahankkeiden suunnittelemisessa ja arvioinneissa. Liikenteen tutkimuskeskus Vernen edustaja on jäsenenä asiantuntijaryhmässä.

Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyöryhmä

Tampereen kaupunkiseudun liikennejärjestelmätyöryhmän tehtävänä on edistää joukkoliikenteen, kävelyn ja pyöräilyn käyttöä kaupunkiseudulla. Tampereen yliopiston edustajana ryhmässä on Markus Pöllänen Liikenteen tutkimuskeskus Vernestä.

Pirkanmaan JOHELI-ryhmä

Pirkanmaan JOHELI-ryhmän tarkoituksena on edistää joukko- ja henkilöliikenteen kehitystä Pirkanmaan seudulla. Liikenteen tutkimuskeskus Verne on mukana JOHELI-ryhmässä yhdessä pirkanmaalaisten kuntien, ELY-keskuksen, Kelan, Tuomi Logistiikan, Business Tampereen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kanssa.

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi (PTL)

Pohjoismaiden tie- ja liikennefoorumi/Nordisk vägforum (PTL/NVF) on verkosto, jossa vaihdetaan tietoa, osaamista ja kokemuksia Pohjoismaiden sisällä ja välillä. Verkosto edistaa alan yhteistyötä ja sen jäsenkuntaan kuuluu sekä julkisen että yksityisen sektorin toimijoita. Pohjoismaissa on yhteensä noin 320 jäsenorganisaatiota. Liikenteen tutkimuskeskus Vernen Markus Pöllänen on toiminut PTL:n eri jaostoissa vuodesta 2004.

Tieyhdistys

Tieyhdistyksen toiminnan tarkoituksena on lisätä tietoisuutta tie- ja liikennealan merkityksestä Suomen kilpailukyvylle ja hyvinvoinnille. Aktiivisella yhteistyöllä ja vaikuttamisella yhdistys pyrkii varmistamaan alan rahoitus- ja osaamispääoman. Yhdistys on yksityistieasioiden johtava asiantuntija Suomessa ja järjestää useita alaa yhdistäviä tapahtumia. Heikki Liimatainen on Tieyhdistyksen hallituksen jäsen.