Meneillään olevat hankkeet

Tämä sivusto esittelee Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä meneillään olevia tutkimushankkeita.

Digitalisaatio, automatisaatio ja sähköistyminen arkiliikenteen muutosvoimina (Koneen säätiö)

’Digitalisaatio, automatisaatio ja sähköistyminen arkiliikenteen muutosvoimina’ -hankkeen tarkoituksena on selvittää näiden muutosvoimien todelliset edellytykset muuttaa arkiliikennettä ja tunnistaa keinoja ohjata kehitystä toivottavaan tulevaisuuteen, jossa liikenne- ja kuljetusjärjestelmä tukee sosiaalista, taloudellista ja ympäristön hyvinvointia.

SeCLog

SeCLog-hankkeessa kehitetään ja arvioidaan sähköisiin älykkäisiin hyötyajoneuvoihin (sähköbussit, sähkökäyttöiset jakeluajoneuvot) perustuvia ratkaisuja, joilla voidaan vastata ilmastonmuutoksen haasteisiin kaupunkilogistiikassa erityisesti Pirkanmaalla. Hankkeessa tarkastellaan sähköisten hyötyajoneuvojen ja muiden älykkäiden ratkaisuiden potentiaalia ja toteutettavuutta kaupunkilogistiikassa. Hankkeen rahoittaa Pirkanmaan liitto (EAKR).

Smart Rail

Smart Rail -ekosysteemi on yhteisinnovointiin tähtäävä hankekokonaisuus, jonka tarkoituksena on parantaa suomalaisten yritysten tuotteiden ja palveluiden kilpailukykyä erityisesti kansainvälisillä markkinoilla. Smart Rail -hankekokonaisuudessa pääteemoja ovat vaikuttavuuden arviointi liiketoiminnassa ja liikennejärjestelmässä, ennakoiva tilannetietoisuus sekä käyttäjälähtöiset ratkaisut. Liikenteen tutkimuskeskus Vernen roolina on yhdessä VTT:n kanssa toteuttaa Smart Rail -ekosysteemin vaikuttavuuden arviointi sekä kartoittaa tulevaisuuden ratkaisujen hyödyntämisestä liityntäliikenteessä.

Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia (CANEMURE)

’Kohti hiilineutraaleja kuntia ja maakuntia’ (CANEMURE) on kuusivuotinen EU:n Life-hanke, joka toteuttaa kansallista ilmastopolitiikkaa. Hankkeessa toteutetaan käytännön ilmastotoimia sekä edistetään alueellista ilmastotyötä. Liikenteen tutkimuskeskus Verne toimii hankkeessa älykkään ja vähähiilisen liikenteen asiantuntijana.

Fossiilittoman liikenteen tiekartta -työryhmä 11/2019-10/2020

Liikenne- ja viestintäministeriön asettaman työryhmän tehtävänä on tunnistaa päätöksenteon pohjaksi keinot, joilla liikenteen kasvihuonekaasupäästöt puolitetaan vuoteen 2030 mennessä ja muutetaan nollapäästöiseksi vuoteen 2045 mennessä. Heikki Liimatainen toimii työryhmässä pysyvänä asiantuntijana.