Uudistuva liikenne

Tämä sivu listaa nykyisiä ja menneitä hankkeita, joiden teema linkittyy vahvasti uudistuvaan liikenteeseen.

Liikennejärjestelmä kohtaa monia uudistumista ajavia voimia, joista voimakkaimpia ovat kestävyysvaatimukseen vastaaminen erityisesti kasvihuonekaasupäästöjä vähentämällä sekä teknologian kehitys, joka mahdollistaa sähköistyvän, digitaalisemman ja yhä enemmän automaatiota hyödyntävän liikenne- ja kuljetusjärjestelmän. Tätä kokonaisuutta on tarkasteltu Koneen Säätiön rahoittamassa hankkeessa.

Digitalisaatio mahdollistaa liikkumisen palveluiden yhdistämisen yhdeksi asiakkaalle räätälöidyksi paketiksi (ns. Mobility as a Service, MaaS). Tutkimuksen ja julkishallinon sekä liiketoiminnan näkökulmien kohtaamisen edistämiseksi ja keskustelun lisäämiseksi Liikenteen tutkimuskeskus Verne on järjestänyt ICoMaaS-konferenssin (International Conference on Mobility as a Service) Tampereella vuosina 2017 ja 2019.