Urapolku: Janne Tuominen

Diplomi-insinööri Janne Tuominen toimii vanhempana suunnittelijana ja projektipäällikkönä Sitowisella. Hän valmistui rakennustekniikasta 2014.

Miten päädyin alalle?

Aloitin rakennustekniikan opiskelun Tampereen teknillisen yliopistossa syksyllä 2007. Lukioaikana minulla ei ollut selkeää visiota siitä, mikä halusin olla isona tai mitä halusin opiskella jatkossa, ennemminkin tasavahva listaus eri aloista, jotka saattaisivat kiinnostaa. Pidin matematiikasta ja luonnontieteistä, mutta toisaalta kaipasin myös konkretiaa ja sitä, että kätteni jälki olisi jollain tapaa hahmotettavissa. Erinäisten vaihtoehtojen seulonnan ja muutamien suositusten jälkeen päädyin lopulta Tampereelle taloja rakentamaan. Peruskurssien läpikahlaamisen ja armeijassa vietetyn välivuoden jälkeen huomasin koulutusohjelman tarjoavan kuitenkin perinteisen talopuolen suunnittelun lisäksi muitakin vaihtoehtoja. Lopulta infra- ja liikennetekniikka vakuuttivat minut tarjonnallaan ja viimeistään ammattiainekurssien käymisen myötä aloin kokea tehneeni hyvän valinnan.

Millaisia tehtäviä olen uralla tehnyt?

Alkuvuodesta 2013 sain mahdollisuuden aloittaa opiskelun ohella tuntityöntekijänä Siton (nykyisin Sitowise) liikenneosastolla. Käytännössä työkokemukseni alalta rajoittui edellisenä kesänä ELY-keskuksessa vietettyyn harjoittelujaksoon, joten suurin osa asioista oli uutta ja projektityön tekemisen ohella alussa aikaa menikin uusien työtapojen ja ohjelmien opetteluun. Ensimmäiset työtehtävät olivat avustavia CAD-suunnittelutöitä, liikenneturvallisuus- ja paikkatietotarkasteluja sekä liikennelaskentoja ja muita maastokartoituksia. Noin puolen vuoden työskentelyn jälkeen tarjoutui mahdollisuus myös diplomityön tekemiseen liikennelaskentoihin pohjautuvien laskentamallien parissa. Valmistuin loppuvuodesta 2014, jonka jälkeen työsopimukseni vakinaistettiin ja työtehtävien kirjo laajentui entistä monipuolisempiin tehtäviin ja suurempaan rooliin muun muassa liikenteen tutkimukseen, mallinnukseen, paikkatietotarkasteluihin ja perinteiseen liikennesuunnitteluun liittyvissä töissä.

Mitä ala on tarjonnut / tarjoaa tulevaisuudessa?

Vuodet opiskeluajoista tähän päivään ovat menneet nopeasti, mutta samalla paljon on ehtinyt tapahtua. Liikenneala on mitä monipuolisin enkä ole hetkeäkään katunut valintaani päätyä osaksi sitä. Laaja tehtäväkenttä, monipuoliset työtehtävät ja oman kädenjäljen näkyminen omassa elinympäristössä pitävät mielen virkeänä. Alan jatkuva kehitys ja uudet innovaatiot puolestaan takaavat sen, että tekemistä on varmasti tiedossa myös tulevaisuudessa!

Lue lisää urista Sitowisella ja etsittävistä uusista osaajista https://www.sitowise.com/fi/meille-toihin/avoimet-tyopaikat.