Vuorovaikutus | Vaikuttaminen | Osallistuminen - Päättyneet hankkeet

Digitaaliset kasvot
Kasvojen merkitys tietoteknisessä vuorovaikutuksessa.

Sovittelujournalismi
Miten journalismi voisi toimia välittäjänä tai sovittelijana, joka malttaa kuunnella ja kuunteluttaa kuohuttavissa aiheissa.

Tieto ja tunteet pakolaiskeskustelussa
Pakolaiskriisiin liittyvä julkisuus vuorovaikutteisessa digitaalisessa mediaympäristössä.

Tunteet ja vastuullisuus immersiivisessä journalismissa (EMORES)
VR-journalismin tunnevaikutukset sekä vaikutusten suhde journalistiseen etiikkaan.

Ennen vuotta 2019 päättyneet hankkeet

Osallisuutta lujittamassa

Favela media activism. Political trajectories of low-income Brazilian youth

Live-twiittaaminen vaalikeskusteluissa – Kansalaiskeskustelun uusi muoto

Terveysviestintä sosiaalisessa mediassa

Lääketieteen opiskelijoiden vuorovaikutuskoulutus – kokemukselliset oppimismenetelmät ja koulutuksen vaikuttavuus

Next Media

Aggressiivinen keskustelukulttuuri sananvapautta kaventamassa?

Vuorovaikutus professionaalisissa viestintäsuhteissa

Paikallisten innovaatioiden jakaminen ja kehittäminen yhteisöjen verkostoissa

Kokemuksellisuus politiikan julkisuudessa

Sosiaalinen media kansalaisten ja julkishallinnon väliseen yhteistyöhön

User Involvement in Service Innovations (Usein)

Ammattilaisten asenteet osallistuvaa journalismia kohtaan Euroopassa ja USA:ssa

Yleisö sanomalehtien voimavarana

Mansetorin ylläpito

Civic Innovations and digital Applications (CIDA)

Verkkoyhteisöjen kehittyminen (Evolution of e-Communities)

Kuntalaisten osallistuminen kestävän kehityksen tietoyhteiskunnassa

Kansalaisjournalismia Lohjalla

Kansalaisjournalismin koulutus- ja kehityshanke

Paikalliset sisällöt verkkomediassa

Nääsnetti verkkomedian käyttäjäkysely 1996, 1997 ja 1998

Taajamaviestintä

Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston tiedotuksen yleisösuhdetutkimus

Toimiva kylä tietoyhteiskunnassa