Johanna Rannan ja kollegojen blogi tieteellisen tiedon merkityksestä päihde- ja riippuvuuspalveluiden kehittämisessä

MARGIn tutkijatohtori Johanna Ranta osallistui keväällä 2023 Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran edustajana Marinin hallituksen perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun koolle kutsumana pyöreän pöydän keskusteluihin, joiden aiheena olivat päihde- ja riippuvuuspalvelut sekä niiden osaamisen kehittäminen.

Johanna Ranta, Anu Sirola, Yaira Obstbaum ja Riitta Matilainen laativat pyöreän pöydän keskusteluiden pohjalta Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran hallituksen kantaa edustavan blogitekstin Päihde- ja riippuvuuspalveluiden kehittämisessä tarvitaan tieteellistä tietoa. Blogi on luettavissa Alkoholi-, huume- ja rahapelitutkimuksen seuran sivuilla.