SEGRAn Veera Niemi kirjoitti Sosiaalityön tutkimuksen seuralle kolumnin: Asunnottomuus, sosiaalitieteet ja systemaattiset kirjallisuuskatsaukset

Sosiaalityön tutkimuksen seuran toukokuun kolumnissa Segra-tutkija Veera Niemi pohtii systemaattisten kirjallisuuskatsausten ja niiden tuottaman tiedon merkitystä käytännön sote-alan työssä asunnottomien parissa. Kolumni pohjautuu Niemen osana Segraa työstettyyn väitöskirja-artikkeliin, joka on tällä hetkellä vertaisarvioitavana.