MARGI-tutkijoiden esitykset ja työryhmät Sosiaalityön tutkimuksen päivillä 2023

MARGI-tutkimusryhmä on mukana Helsingin yliopistossa järjestettävillä Sosiaalityön tutkimuksen päivillä 16.-17.2.2023 useissa yhteyksissä. Konferenssin teemana on Sosiaalityö ja moninaisuus.

Suvi Holmberg toimii toisena vetäjänä työryhmässä Etnografia haavoittuvuuden ja kuormittavien elämäntilanteiden tutkimuksessa (nro 13), minkä lisäksi Suvi Raitakari ja Sirpa Saario ovat vetämässä työryhmää Sosiaalityön ja muiden sosiaalipalveluiden saavutettavuus muuttuvassa palvelujärjestelmässä (nro 17) ja Marja Hekkala on yksi puheenjohtajista työryhmässä Rakenteellisen sosiaalityön moninaisuus (nro 10).

Seuraavia MARGI-tutkijoiden työryhmäesityksiä on mukana päivillä (suluissa työryhmän numero):

  • Gentrifioituvalta kaupunkialueelta pois muuttamaan joutuneiden asumispolut ja asumissosiaalinen työ (9), Veera Niemi, Kirsi Juhila, Riikka Perälä, Jenni Mäki, Päivikki Kuoppakangas
  • Yksilön tukityöstä yhteiskunnan rakenteelliseksi muutosvoimaksi? Asumissosiaalinen työ pitkäaikaisasunnottomuuden vastaisessa työssä (10), Riikka Perälä, Jenni Mäki, Veera Niemi
  • Osallisuustyön praksis (10), Marja Hekkala, Anna-Maria Isola, Iida Makkonen, Sanna Saarinen, Katja Saariketo
  • Etnografinen tutkimus kroonisesta rintasyövästä elettynä ja institutionaalisena – Pohdintoja kentälle pääsystä ja kenttätyön aloittamisesta (13), Suvi Holmberg
  • Vaikeasti saavutettavan, yhteisen asiakkaan kategorisointi rikosseuraamuslaitoksen ja aikuissosiaalityön kohtaamisissa (17), Kirsi Juhila, Vera Virokallio, Rosa Karjalainen
  • Sosiaalityöntekijöiden paikka ja saavutettavuus hyvinvointialueiden aikuissosiaalityössä (17), Sirpa Saario, Henna Sapir, Suvi Raitakari
  • Tor-verkko haittoja vähentävän päihdetyön paikkana: Sosiaali- ja terveysneuvontakohtaamiset Torilaudalla 2018–2020 (17), Johanna Ranta, Teemu Kaskela, Juha Nurmi, Teemu Ruokolainen

Lisätietoa Sosiaalityön tutkimuksen päivien ohjelmasta ja työryhmistä löytyy päivien nettisivuilta. Abstraktikirja löytyy täältä.