Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa -kokoomateos (toim. Suvi Raitakari, Timo Harrikari, Marja Hekkala & Minna Kivipelto) on julkaistu

 

Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa (SoPhi 2023, toim. Suvi Raitakari, Timo Harrikari, Marja Hekkala & Minna Kivipelto)

Kriiseissä eriarvoisuus lisääntyy. Sosiaalityön tehtävä on estää tätä kehityskulkua.

Sosiaalityö kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa -kokoomateos on sosiaalityön tutkimuksen vuosikirja 2023. Se on katsaus kriisiyhteiskunnan ihmisten arkeen ja sosiaalityöhön. Teos käsittelee erityisenä yhteiskunnallisena ajanjaksona sosiaalityön asiakkaita, heidän kokemuksiaan ja toimijuuttaan sekä sosiaalityön ammattilaisten ja organisaatioiden roolia, tehtävää ja toimintaa kriiseissä. Ajallisesti teosta on tehty ”koronan keskellä”, osin ennen Venäjän hyökkäyssotaa Ukrainaan ja siitä aiheutuneita seurannaisvaikutuksia.

Teos kokoaa tutkimuksia erilaisten ilmiöiden määrittymisestä kriiseiksi, kriisikokemusten syntymisestä, kriiseissä elämisestä ja selviytymisestä sekä sosiaalityöstä kriiseissä. Kriisitilanteiden tunnistamisen ja kriisimääritelmän tarkentumisen lisäksi teoksen ansio on kriiseistä ja poikkeuksellisista olosuhteista selviytymistä tukevien tekijöiden kuvaamisessa.

Sosiaalialan työtä kriiseissä valaisevat muun muassa tutkimusartikkelit koronapandemian aiheuttamista muutoksista työn tekemisen tavoissa ja työn kuormittavuudessa, sosiaalityöntekijöiden eettisestä luovinnasta itsemääräämisoikeuden ja suojelun välisessä jännitteessä sekä tinkimättömästä osallisuustyöstä. Teoksessa esitettyjen tulosten valossa kriisit tuovat esiin kansalaisyhteiskunnan tärkeän merkityksen kriisin kestävyydessä ja turvallisuuden tunteen vahvistamisessa virallisen auttamisjärjestelmän rinnalla. Teoksen lukujen perusteella sosiaalityöllä on mahdollisuuksia ja osaamista ottaa nykyistä vahvempi asema erilaisten kriisien ratkaisemisessa.

Teos soveltuu erityisesti sosiaalityön ja muiden yhteiskuntatieteiden tutkijoiden ja opiskelijoiden sekä sosiaalialan ammattilaisten käyttöön. Teos on julkaistu avoimena verkkojulkaisuna.

 

SISÄLLYS

 1. Johdanto: Kriisiyhteiskunnan ihmisen arki ja sosiaalityö

Timo Harrikari, Suvi Raitakari, Minna Kivipelto & Marja Hekkala

 

OSA I: Ihmiset kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa

 1. Kodittomuus pitkittyneenä ontologisen turvallisuuden kriisinä

Mikko Ilmoniemi

 1. Paikastaan siirretyt: Kotipaikan menettäminen ja uuteen kiinnittyminen gentrifikaatioprosessissa

Kirsi Juhila, Johanna Ranta, Mikko Ilmoniemi & Jenni Mäki

 1. Rikostaustaisten äitien lasten lastensuojelun asiakkuus kriisikokemuksena

Ulla Salovaara

 1. Aikuissosiaalityön asiakkaiden etuus- ja palvelutarpeisiin vastaamista tukevat ja vaikeuttavat mekanismit COVID-19-pandemian aikana

Minna Kivipelto & Saija Iivonen

 1. Vieraskielisten lapsiperheiden vanhempien kuvaukset kuormittavista tekijöistä ja selviytymiskeinoista COVID-19-pandemian aiheuttamien poikkeusolojen aikana

Eveliina Heino, Hanna Kara & Maija Jäppinen

 

OSA II: Sosiaalialan toiminta kriiseissä ja poikkeuksellisissa olosuhteissa

 1. Itsemääräämisoikeuden ja suojelun välinen jännite gerontologisessa sosiaalityössä koronapandemian aikana

Tyyne Ylinen, Vera Ylinen, Satu Ylinen & Laura Kalliomaa-Puha

 1. Koronapandemian vaikutukset laitospäihdekuntoutukseen: Sosiaalinen etäisyys kuntoutujien ja työntekijöiden arvioimana

Tuija Karsimus, Arja Ruisniemi & Katja Kuusisto

 1. Sosiaalialan työn kiihtyvyys COVID-19-pandemian seurauksena

Vera Fiorentino, Timo Harrikari, Sanna Saraniemi & Marjo Romakkaniemi

 1. Harjoittelijana poikkeuksellisissa olosuhteissa – Kyselytutkimus sosiaalityön opiskelijoiden kokemuksista käytännön kentältä

Piia af Ursin, Anne-Mari Jaakola, Jarkko Rasinkangas & Oona Ylönen

 1. Asunnottomuutta kokeneet aikuiset ja asunnottomuustyö COVID-19-tutkimuksen kohteena

Suvi Raitakari & Henna Takala

 1. Osallisuustyön osaaminen kynnyksettömässä päihde- ja asunnottomuustyössä

Marja Hekkala, Iida Makkonen & Katja Saraketo

 

Lopuksi

 1. Epilogi

Minna Kivipelto, Marja Hekkala, Suvi Raitakari & Timo Harrikari