Uusi artikkeli psykososiaalisesta päihdetyöstä

Katja Kuusiston ja Johanna Rannan kirjallisuuskatsaus psykososiaalisesta päihdetyöstä on julkaistu Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjassa 2020 “Sosiaalityön käänteet”.  Kokoomateos on avoimesti saatavilla verkossa. Julkaisun tiedot:

Kuusisto Katja & Ranta Johanna (2020) Psykososiaalisen päihdetyön asema Suomessa 1900-luvulta tähän päivään. Teoksessa Johanna Moilanen, Johanna Annola & Mirja Satka (toim.) Sosiaalityön käänteet. Jyväskylä: SoPhi, 112140.