Uusi julkaisu suhteellisesta autonomiasta

Uusi julkaisu suhteellisesta autonomiasta ja palveluvalinnoista matalan kynnyksen avohoitopalvelun sosiaalityöntekijöiden ja asiakkaiden välisissä keskusteluissa:

Juhila Kirsi & Ranta Johanna & Raitakari Suvi & Banks Sarah (2020) Relational autonomy and service choices in social worker-client conversations in an outpatient clinic for people using drugs. British Journal of Social Work. Published online 26 February 2020. DOI: 10.1093/bjsw/bcaa011