Kyselytutkimuksen tuloksia liikkumismahdollisuuksista Hervannassa ja Kalevassa

Raitiovaunu matkalla kohti Kalevaa

Keväällä 2022 toteutettiin kyselytutkimus Tampereen Hervannassa ja Kalevassa asuville 18 vuotta täyttäneille suomea äidinkielenään puhuville tavoitteena kerätä tietoa asukkaiden liikkumismahdollisuuksista arjessa, raitiotieliikennöinnin alkamisen vaikutuksista liikkumiseen sekä näkemyksiä raitiotieliikenteestä.

Tutkimukseen valittiin satunnaisesti 4 000 vastaajaa Hervannan (33720) ja Kalevan (33540) postinumeroalueilta. Kysely tarjosi vastaajille mahdollisuuden kertoa liikkumismahdollisuuksista, liikkumisen esteistä sekä toimenpiteistä, jotka helpottaisivat liikkumista arjessa. Lisäksi vastaajilta kysyttiin näkemyksiä raitiotieliikenteestä.

Kyselytutkimus toteutettiin osana Smart Rail -tutkimushanketta. Tämän raportin tarkoituksena on kuvata kyselyn päätulokset. Tulosten tarkempi analysointi toteutetaan myöhemmin julkaistavissa tieteellisissä artikkeleissa.

Raportti on saatavissa osoitteessa https://trepo.tuni.fi/handle/10024/143640.

 

Kuva: Pasi Tiitola/Tampereen Raitiotie Oy

Lisätiedot

Hanne Tiikkaja

  • yliopisto-opettaja
  • kestävä liikennejärjestelmäsuunnittelu
  • Rakennetun ympäristön tiedekunta
  • Tampereen yliopisto
  • hanne.tiikkaja@tuni.fi