Uusi tutkimus mallintaa sähkökuorma-autojen käytön kustannuksia

Liikenteen tutkimuskeskus Vernen, VTT:n ja alankomaalaisen Utrechtin yliopiston tutkijat ovat julkaisseet kuorma-autojen käyttökustannuksia vertailevan artikkelin Applied Energy -lehdessä.

Kuorma-autojen kokonaiskustannukset ovat yksi tärkeimmistä kuljetusyrityksissä päätöksentekoon vaikuttavista tekijöistä, kun pohditaan vaihtoehtoisia käyttövoimia hyödyntävän kaluston käyttöönottoa. Uudessa tutkimuksessa kehitettiin yksityiskohtainen ajokustannusmalli sähkökuorma-autojen ja diesel-käyttöisten kuorma-autojen kokonaiskustannusten analysoimiseksi keskiraskaiden ja raskaiden kuorma-autojen painoluokissa.

Artikkelissa esitellyssä mallissa huomioidaan mm. latausajasta johtuvat ansionmenetykset, kaluston yksityiskohtainen käyttöaika, optimaalinen toimintasäde sekä akkujen koko. Mallissa on kaikkineen 43 muuttujaa. Mallin avulla tehdyssä herkkyysanalyysissä nousi esille sähkökuorma-autojen kustannuskilpailukykyyn keskeisesti vaikuttavina tekijöinä toimintasäde, akun hinta, akun lataustila, kuljettajakustannukset, latausteho työpäivän aikana, ympäristön lämpötila, latausmahdollisuudet kuljettajan taukojen aikana ja ajonopeus. Mallilla tarkasteltiin myös akku- ja lataustekniikan kehittymisen vaikutusta sekä optimaalisten toimintasäteiden suunnittelua kolmessa eri käyttöprofiilissa (kaupunkiliikenne, lyhytmatkainen tai alueellinen liikenne sekä kaukoliikenne).

Artikkelin tulokset osoittavat, että:

1) kaupunkiliikenteessä sähkökuorma-autot, joissa käytetään nykyistä ja/tai lähitulevaisuuden akkuteknologiaa, voisivat olla taloudellisesti kannattavia vaihtoehtoja diesel-käyttöisille kuorma-autoille ilman poliittisten toimenpiteiden tukea,

2) sähkökuorma-autot, joiden kokonaispaino on alle 40 tonnia, huomioiden akkuteknologian pitkän aikavälin parannukset voisivat olla kaikissa käyttöprofiileissa taloudellisesti kannattavia vaihtoehtoja diesel-kuorma-autoille ilman poliittisten toimenpiteiden tukea, ja

3) yli 40 tonnin sähkökuorma-autojen käyttö lyhytmatkaisessa ja kaukoliikenteessä nykyhetkellä ja lähitulevaisuudessa tarvitsisi tuekseen akkuteknologian kehittymistä sekä politiikkatoimenpiteitä, jotka vaikuttaisivat diesel- ja sähkökuorma-autojen kustannuseroihin ja kehittäisivät pikalatausmahdollisuuksia.

Englanninkielinen artikkeli ”Levelized cost of driving for medium and heavy-duty battery electric trucks” on luettavissa Applied Energy -lehdessä: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261924003593.