Uusi tutkimus politiikkatoimenpiteistä, joilla voidaan nopeuttaa siirtymää täyssähköautoihin Suomessa

Auto maantiellä
Kuva: Jonne Renvall/Tampereen yliopisto

Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä tehty tutkimus on julkaisu Future Transportation -aikakauslehdessä.

Liikenteessä syntyvät kasvihuonekaasupäästöt vaikuttavat merkittävästi ilmastonmuutokseen. Käyttövoimamuutoksella polttomoottoriautoista täyssähköautoihin on suuri potentiaali vähentää tieliikenteen kasvihuonekaasupäästöjä.

Tutkimuksessa tarkasteltiin täyssähköautojen ostopäätöksiin vaikuttavia eri tekijöitä ja niiden merkitystä. Asiantuntijoiden näkemyksiä kerättiin kahden kierroksen Delfoi-tutkimuksella syksyllä 2021. Asiantuntijat arvioivat eri tekijöiden vaikutusta bensiini- tai dieselauton omistajan todennäköisyyteen ostaa täyssähköauto Suomessa vuonna 2025.

Tärkeimpinä tekijöinä, jotka lisäävät todennäköisyyttä valita täyssähköauto, nähtiin kotilatausmahdollisuuksien lisääminen ja hankintatuen tarjoaminen. Tärkeinä tekijöinä pidettiin myös julkista pikalatausta sekä polttomoottoriautojen ja täyssähköautojen käyttökustannusten eroa. Koska täyssähköautot ja niiden markkinat kehittyvät jatkuvasti, on markkinoihin vaikuttavia politiikkatoimenpiteitä arvioitava ja päivitettävä jatkuvasti.

Englanninkielinen artikkeli ”Impact of Policies to Accelerate the Adoption of Battery Electric Vehicles in Finland – A Delphi Study” on saatavilla Future Transportation -lehden sivustolla osoitteessa https://www.mdpi.com/2673-7590/4/1/5.