Verne koordinoi automaattiliikenteen koulutusverkostoa

Auto liikenteessä
Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto

Suomalaisten korkeakoulujen yhteistyönä on rakennettu 30 opintopisteen laajuinen opintokokonaisuus, jonka opintojaksot avaavat automaattiautojen teknologisia, eettisiä ja juridisia haasteita, automatisaation ja sähköistymisen tarpeita ajoneuvo- ja liikennejärjestelmäsuunnittelussa sekä ajoneuvoihin, älykkääseen infrastruktuuriin ja liikenteen sähköistymiseen liittyviä liiketoimintamahdollisuuksia.

Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksella toteutetun kehityshankkeen myötä on käynnistetty uusi koulutusyhteistyötä toteuttava korkeakouluverkosto, joka tarjoaa yhteistyössä automaattiliikenteen opintokokonaisuuden. Opintokokonaisuus pohjautuu tutkimukseen ja vastaa työelämän tarpeisiin. Koulutustarpeiden ja osaamistavoitteiden kartoittamiseksi kehityshankkeen aikana haastateltiin yli 30 asiantuntijaa, jotka edustivat laajasti automaattiliikenteen operaattoreita, joukkoliikenneviranomaisia, kaupunkien ja konsulttien liikennesuunnittelijoita, ministeriön edustajia sekä tutkimusorganisaatioita.

Tunnistettujen osaamistavoitteiden pohjalta suunniteltiin verkoston opetustarjonnan laajuus, sisällöt ja opintojaksojen toteutustavat. ENACT-verkoston (Education Network for Automated and Connected Transport for Sustainable Cities) opintojaksot toteutetaan ensimmäisen kerran lukuvuoden 2023–2024 aikana. Osa opinnoista on tarjolla tutkinto-opiskelijoiden lisäksi kaikille kiinnostuneille avoimen yliopiston kautta. Opintokokonaisuden ja sen opintojaksojen tiedot ovat nähtävissä osoitteessa https://sites.tuni.fi/enact/ ja esimerkiksi Tampereen yliopiston avoimesta, keväällä 2024 toteuttavasta opintojaksosta lisätietoja saa osoitteesta https://www.tuni.fi/en/study-with-us/designing-automated-transport-systems-lectures#switcher-trigger-information-about-studies. Opintokokonaisuus ja sen opintojaksot toteutetaan englanniksi verkko-opetuksena.

Hankkeessa suunnitellut viisi uutta opintojaksoa toteutetaan korkeakoulujen yhteistyönä. Toteutukseen on sitouduttu koulutusverkostosopimuksella, joka allekirjoitettiin tammikuussa 2024. Sopimuksen allekirjoittajina olivat Tampereen yliopisto, Aalto-yliopisto, Lapin yliopisto, Turun yliopisto, Lappeenrannan-Lahden teknillinen yliopisto, Vaasan yliopisto ja Metropolia ammattikorkeakoulu. Tampereen yliopiston Liikenteen tutkimuskeskus Verne koordinoi koulutusverkoston toimintaa.