Vernen joulutervehdys 2023

Hervannan kampus talvella
Kuva: Jonne Renvall, Tampereen yliopisto

Liikenteen tutkimuskeskus Verne kiittää kuluneesta vuodesta ja toivottaa rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2024! Tässä uutiskirjeessä on ajankohtaiskatsaus Vernen toimintaan.

Vernen opetuksen osalta kulunut syksy on tarkoittanut uuden Sustainable Transport -maisteriohjelman käynnistymisen myötä hieman laajenevaa englanninkielistä kurssitarjontaa. Syyslukukaudella 2023 liikennetalouteen keskittyvä opintojakso palasi opetusohjelmaan englanninkielisenä ja ENACT-verkosto-opintoihin (https://sites.tuni.fi/enact/) kuuluva Designing Automated Transport Systems tarjoaa kevätlukukaudella 2024 uuden syventymismahdollisuuden automatisoituvaan liikennejärjestelmään liittyen.

Vernen opetuksessa sidosryhmäyhteistyöllä, esimerkiksi vierailuluennoilla sekä yrityksiin ja Tampereen kaupungille tehtävillä harjoitustöillä on suuri merkitys. Nämä tuovat opiskelijoille reaalimaailman ongelmia esille ja ratkaistavaksi sekä tärkeitä yhteyksiä tuleviin tehtäviin ja eri toimijoihin. Ilmiöiden ymmärtämisen ja konkretisoimisen kannalta vierailut antavat hyvin paljon. Tavaraliikenteeseen keskittyvällä Kuljetusjärjestelmät-opintojaksolla tehtiin syksyllä 2023 vierailut Postin Pirkkalan rahtiterminaaliin ja pitkää perinnettä jatkaen Rauman satamaan, jossa satamayhtiön lisäksi vierailua isännöi Euroports Rauma. Kiitos kaikille opetusyhteistyöhön osallistuneille – ja uusia yhteistyömuotoja pohdintaan mielellään lisää!

Myös opinnäytetöissä sidosryhmäyhteydet ovat arvokkaita. Sen lisäksi, että diplomityöt tehdään yleensä toimeksiannoista ja erilaisiin projekteihin liittyen, myös kandidaatintöissä on monesti lähtökohtana sidosryhmiltä tuleva selvitystarve tai aihe. Tänä syksynä käynnistyneissä kandidaatintöissä on tarkastelut esimerkiksi erilaisia pakettien kuljetusratkaisuita kaupunkiympäristössä, superkortteliajatuksen soveltamista sekä täyssähköautojen yleistymisen vaikutuksia liikennemäärään. Syksyllä valmistuneissa diplomitöissä on puolestaan tarkasteltu esimerkiksi raiteiden päättämisratkaisuja, Porvoon joukkoliikenteen tulevaisuutta, väylähankkeiden kustannusriskitekijöitä esi- ja yleissuunnitteluvaiheissa, eurooppalaisen junien kulunvalvontajärjestelmän rakentamista Suomessa sekä sähköautojen akustojen hyödyntämistä sähkövarastona. Valmistuneita opinnäytetöitä voi hakea Trepo-julkaisuarkiston kautta.

Diplomitöiden kautta voidaan edistää kestävää liikennettä myös yliopistoyhteisön sisällä. Verne tekee yhteistyötä STUN-verkoston (Sustainable Tampere Universities Network) kanssa diplomityöhankkeessa, jossa tarkatellaan akateemisen yhteisön lentoliikenteen päästöjen mahdollisia vähentämiskeinoja. Diplomityössä on toistaiseksi tehty kirjallisuustutkimus ja kysely sekä haastatteluita yliopiston henkilökunnalle. Esille nousevia ratkaisuja tullaan esittelemään yliopiston johdolle, joka päättää niiden toteuttamisesta.

Vernen uusissa tutkimushankkeissa tarkastellaan liikenteen palveluita ja automaattibusseja EU-projekteissa metaCCAZE ja EMBRACER. MetaCCAZE käynnistyy alkuvuodesta 2024 ja tuo Tampereelle pitkäkestoisen automaattibussikokeilun yhdessä Remoted Oy:n ja Tampereen kaupungin kanssa. EMBRACER (https://www.interregeurope.eu/embracer) on puolestaan aluevetoinen hanke, jossa seitsemän alipalveltua aluetta on sitoutunut yhdistämään joukkoliikennettä muihin kulkutapoihiin (pyöräily, kyytipalvelu, auton/polkupyörän/skootterin yhteiskäyttö, kutsuliikenne, autonomiset pikkubussit) parantaakseen kytkeytymistä kaupunkialueisiin ja saavuttaakseen saumattoman, älykkään, ilmastokestävän alueellisen ja paikallisen intermodaalisen liikkuvuuden.

Verne on myös mukana kahdessa tuoreessa Business Finlandin Decarbonised Cities -ohjelmasta rahoitetussa hankkeessa. DeMo-projektissa rakennamme strategisen tason seudullista liikenteen päästövähennysten arviointityökalua ja tutkimme seudullisten liikennemallien kehittämismahdollisuuksia. ECADEC-projektissa tarkastelemme sähköautojen latausta osana energiayhteisöjä ja taloyhtiöiden pysäköintipaikkojen ja latauspisteiden käytön tehostamisen mahdollisuuksia.

Lopuksi linkkejä uusiin tutkimusjulkaisuihin:

The impact of modal shift on passenger car CO2 emissions in Tampere region: https://doi.org/10.1016/j.cstp.2023.101066

Perspectives of using Electric- and Alternatively Fuelled Freight Transport Vehicles among Road Haulage Companies in Finland: https://doi.org/10.1016/j.trpro.2023.11.668

GHG emission reduction potential of road freight transport by using battery electric trucks in Finland and Switzerland: https://doi.org/10.1016/j.apenergy.2023.121361

Effects of increased distance learning on expectations of using flexible teaching methods in higher education: https://doi.org/10.36315/2023v2end027

Ps. Verneä voi nyt seurata myös LinkedInissä! https://www.linkedin.com/showcase/transport-research-centre-verne

Heikki Liimatainen

  • professori
  • liikenne- ja kuljetusjärjestelmät
  • Rakennetun ympäristön tiedekunta
  • Tampereen yliopisto
  • +358408490320
  • heikki.liimatainen@tuni.fi