Vernen joulutervehdys 2021

Kinkun paistumista odotellessa voit lukea Vernen kuulumisia, olkaa hyvä!

Tekniikan lisensiaatti Hanne Tiikkaja on valittu yliopisto-opettajaksi Verneen. Tässä Hannen tunnelmat: ”Aloitin työt yliopistolla tutkimusapulaisena vuonna 2008 ja olen siitä lähtien työskennellyt liikenteen tutkimuksen ja opetuksen parissa. Viime vuodet olen toiminut väitöskirjatutkijana ja ensi vuonna pääsen aloittamaan työt kestävän liikennejärjestelmäsuunnittelun yliopisto-opettajana. Odotan innokkaasti työskentelyä opiskelijoiden kanssa sekä mahdollisuutta keskittyä opetukseen nykyistä enemmän. Olen erittäin ylpeä saadessani mahdollisuuden olla mukana kouluttamassa uusia liikennealan asiantuntijoita, jotka kehittävät tulevaisuudessa liikennejärjestelmäämme. Toivon voivani tehdä opetuksessa runsaasti yhteistyötä monien alan ammattilaisten kanssa, jotta voimme yhdessä tarjota tulevaisuuden asiantuntijoille mahdollisimman laajan näkemyksen liikennejärjestelmästä ja sen kehityssuunnista.”

Tampereen yliopisto tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa logistiikka-alan osaamista työn ohessa tai urapolkujen välissä. Oletko esimerkiksi jo pidempään toiminut logistiikan asiantuntijatehtävissä ja haluat oppia lisää tai päivittää osaamistasi? Tai suunnitteletko tulevaisuudessa suuntautuvasi työtehtäviin, joissa logistiikkaosaaminen on tärkeää? Tutustu mahdollisuuteen opiskella Tampereen yliopiston syventävien opintojen opintojaksoja teemoista Kuljetusjärjestelmät, Kestävä logistiikka ja globaali jakelu sekä Logistiikan erikoistyö. Lue lisää nettisivuiltamme.

Tampere Smart City Week -tapahtumassa luvassa tiivis katsaus uusimpaan tutkimukseen mm. joukkoliikenteen automaatiosta, älyratikasta ja käyttäjäkokemuksista tarjolla Hervannassa 3.2.2022 Ilmoittaudu mukaan: http://techbites.fi/ ja vietä vaikka koko viikko Tampereella älykkään kaupungin teemoissa: https://tscw.fi/

Tutkimusartikkelien osalta vuosi 2021 on ollut tuloksekas, tutustu esimerkiksi näihin:

Transport Policyssä julkaistussa artikkelissa esiteltiin tarkemmin Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä kehitetty Suomen alueellinen autokannan kehitysmalli (SALAMA). Malli mahdollistaa autokannan kehityksen tarkastelun erilaisissa skenaarioissa, ja se tuo uutena näkökulmana esiin myös alueelliset erot autokannan kehityksessä. Mallia jatkokehitetään jatkuvasti, ja tällä hetkellä työn alla on tarkempi autokannan hiilidioksidipäästöjen mallinnus osaksi kokonaisuutta. Autokannan kehitysmallia hyödynnettiin osana Applied Energyssä julkaistua artikkelia, jossa tarkasteltiin sähköautojen yleistymistä pääkaupunkiseudulla ja sähköautojen yleistymisen vaikutusta latausenergian ja -tehon tarpeeseen sekä latauksen järjestämiseen.

Vernessä ilmestyi loppuvuodesta 2021 kaksi hyvinvointiin ja liikkumiseen liittyvää vertaisarvioitua julkaisua. Molempien artikkeleiden tutkimusaineistona toimi syksyllä 2020 Tampereen Hervannassa ja Kalevassa kerätty kyselytutkimusaineisto, johon vastasi 484 vastaajaa. Artikkeleissa vastaajien liikkumiskokemuksia vertailtiin ryhmitellen vastaajat sen pohjalta, kokivatko he, että heidän hyvinvointinsa lisääntyisi, jos he pystyisivät tekemään enemmän matkoja. Ensimmäisessä artikkelissa tutkittiin, keitä ovat ne vastaajat, jotka kokevat, että heidän hyvinvointinsa lisääntyisi, jos he pystyisivät tekemään enemmän matkoja sekä tarkasteltiin hyvinvoinnin kannalta tärkeiden matkojen tekemisessä koettuja esteitä eri vastaajaryhmissä. Toisessa artikkelissa (Liikenne2021-vuosikirja, Liikennesuunnittelun seura) tutkittiin, minkä hyvinvoinnin kannalta tärkeiden matkojen tekemistä liikkumisessa koetut esteet haittaavat ja mitkä liikennejärjestelmän muutokset voisivat helpottaa liikkumista hyvinvoinnin kannalta tärkeisiin kohteisiin.

Nature Energy -journaalissa julkaistussa kommenttiartikkelissa tarkastellaan sähkökuorma-autoihin liittyvää amerikkalaista tutkimusta ja sähkökuorma-autojen kehitystilannetta laajemminkin.

Robottiautojen sanotaan estävän nykyiset kuljettajan virheestä johtuvat kolarit. Tutkimme ajovirheestä johtuneita henkilöauto-onnettomuuksia, joihin ei liittynyt suuria ylinopeuksia tai alkoholi/huume eli automaatiolla ehkä vaikeammin estettäviä.

European Transport Research Review -journaalissa puolestaan julkaistiin Vernen ja Aalto-yliopiston yhteistyössä toimittama erikoisnumero MaaSista, tärkeimmät nostot lyhyesti blogissa.

Automaattiautoja kokeillaan taas Hervannassa ja Verne on mukana pilotissa tekemässä kyselytutkimuksia käyttäjille, mutta mitä automaattiautot vaativat katuinfralta? Apulaisprofessori Steve O’Hernin osin kirjoittama artikkeli antaa vastauksia.

Rauhallista joulua ja hyvää uutta vuotta 2022

Lisätiedot

Heikki Liimatainen

Heikki Liimatainen

  • professori
  • liikenne- ja kuljetusjärjestelmät
  • Rakennetun ympäristön tiedekunta
  • Tampereen yliopisto
  • +358408490320
  • heikki.liimatainen@tuni.fi