Tutkimusraportti: Liikkumismahdollisuudet Tampereen Hervannassa ja Kalevassa 2020

Syksyllä 2020 toteutettiin kyselytutkimus Tampereen Hervannassa ja Kalevassa asuville 18 vuotta täyttäneille suomea äidinkielenään puhuville tavoitteena kerätä tietoa asukkaiden liikkumismahdollisuuksista arjessa. Tutkimukseen valittiin satunnaisesti 2000 vastaajaa Hervannan (33720) ja Kalevan (33540) postinumeroalueilta. Kysely tarjosi vastaajille mahdollisuuden kertoa liikkumismahdollisuuksista, liikkumisen esteistä sekä toimenpiteistä, jotka helpottaisivat liikkumista arjessa.

Kyselytutkimus toteutettiin osana Koneen Säätiön rahoittamaa tutkimushanketta (apuraha b4b919). Tämän raportin tarkoituksena on kuvata kyselyn päätulokset. Tulosten tarkempi analysointi toteutetaan myöhemmin julkaistavissa tieteellisissä artikkeleissa.

Tiikkaja, H. 2021. Liikkumismahdollisuudet Tampereen Hervannassa ja Kalevassa 2020. Yhteenvetoraportti kyselytutkimuksen päätuloksista. Tampereen yliopisto, Rakennetun ympäristön tiedekunta, Liikenteen tutkimuskeskus Verne. ISBN 978-952-03-1871-0.

Kuva: Steve O’Hern

 

Lisätiedot

Hanne Tiikkaja

  • yliopisto-opettaja
  • kestävä liikennejärjestelmäsuunnittelu
  • Rakennetun ympäristön tiedekunta
  • Tampereen yliopisto
  • hanne.tiikkaja@tuni.fi