Tutkimusraportti: Vertailu sähköpotkulautojen käytöstä ja lainsäädännöstä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Sähköpotkulaudat ovat yleistyneet katukuvassa viimeisen parin vuoden aikana. Nopean yleistymisen takia sähköpotkulautojen käytöstä on toistaiseksi vielä vähän tutkittua tietoa saatavilla. Erityisesti sähköpotkulautojen turvallisuus ja pysäköinti ovat herättäneet keskustelua. Ymmärrys parhaista toimintatavoista ja ongelmakohdista kuitenkin parantuu jatkuvasti. Tässä raportissa tarkastellaan saatavilla olevia tietoja erityisesti vuokrattavien sähköpotkulautojen lainsäädännöstä, käytöstä ja turvallisuudesta Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

Raportin on kirjoittanut Roni Utriainen Liikenteen tutkimuskeskus Vernestä. Pohjoismaiden Tie- ja liikennefoorumin Suomen osasto on tukenut tutkimustyön tekemistä.

Tutkimusraportti on luettavissa tästä: Utriainen, Roni: Vertailu sähköpotkulautojen käytöstä ja lainsäädännöstä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa

Lisätiedot

Roni Utriainen

Lisätietoja