Tutkimusraportti: Suomalaisten tiekuljetusyritysten näkemyksiä liikenteen automaatiosta, kuljetusten energiatehokkuudesta ja ympäristöystävällisyydestä

Tässä raportissa esitellään syksyllä 2019 toteutetun tiekuljetusalan yrityksille suunnatun kyselyn tuloksia. Kyselyssä tarkasteltiin tiekuljetusyritysten näkemyksiä tieliikenteen automaatiosta ja yritysten energiatehokkuus- ja ympäristönäkökulmista osana tavarankuljetuksen tulevaisuutta. Tämän raportin tarkoituksena on kuvata kyselyn päätulokset. Tulosten tarkempi ja tieteellisempi analysointi esitetään myöhemmin julkaistavissa tieteellisissä artikkeleissa. Kysely toteutettiin Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry:n jäsenistölle ja siihen vastasi yhteensä 256 yritystä. Kyselytutkimus toteutettiin Liikenteen tutkimuskeskus Vernessä osana Koneen Säätiön rahoittamaa tutkimushanketta (apuraha b4b919).

Liljamo & Kamppuri: Suomalaisten tiekuljetusyritysten näkemyksiä liikenteen automaatiosta, kuljetusten energiatehokkuudesta ja ympäristöystävällisyydestä

Lisätiedot