Uusi tutkimus polkupyöräilijöiden yksittäisonnettomuuksista Suomessa nostaa esille turvallisuussuosituksia

Pyöräilijä puistossa
Tekijänoikeusteksti: Warunee Heinämäki 22.8.2022. Tampereen yliopisto / Tampere University

Journal of Safety Research -lehdessä julkaistu suomalaiseen onnettomuusaineistoon perustuva tutkimus polkupyöräilijöiden kuolemaan johtaneista yksittäisonnettomuuksista tarkastelee onnettomuuksien ominaisuuksia ja nostaa esille turvallisuussuosituksia. Pyöräilijän yksittäisonnettomuudella tarkoitetaan onnettomuutta, jossa ei ole muita osapuolia, kuten toisia ajoneuvoja.

Tutkimuksessa tunnistettiin pyöräilijän kuolemaan johtaneiden yksittäisonnettomuuksien keskeiset ominaisuudet. Näiden ominaisuuksien tunnistaminen lisää ymmärrystä riskitekijöistä ja auttaa liikenneturvallisuustyössä mukana olevia tahoja pyöräliikenteen turvallisuuden edistämisessä.

Tutkimustuloksista käy ilmi, että pyöräilijän yksittäisonnettomuuksissa kuolleet ovat useimmiten 60–79-vuotiaita, miehiä ja kypärää käyttämättömiä pyöräilijöitä. Miehet ovat useammin mukana yksittäisonnettomuuksissa verrattuna muihin pyöräilyonnettomuuksiin. Pyöräilijöiden kuolemaan johtaneiden yksittäisonnettomuuksien taustalla on usein terveysongelmia ja alkoholin käyttöä.

Turvallisuussuosituksissa korostuvat inhimilliset tekijät. Tiedotusta ja ymmärrystä pyöräilyn turvallisuuteen vaikuttavista taustariskeistä tulisi edelleen lisätä ja kannustaa turvavarusteiden käyttöön.

Tutkimuksen aineistona oli liikenneonnettomuuksien tutkijalautakuntien tutkimat, Suomessa vuosina 2010–2019 tapahtuneet pyöräilijöiden kuolemaan johtaneet onnettomuudet. Aineisto saatiin tutkimuskäyttöön Onnettomuustietoinstituutilta (OTI). Niina Sihvola OTIsta oli myös mukana artikkelin kirjoittamisessa yhdessä Liikenteen tutkimuskeskus Vernen tutkijoiden kanssa.

Englanninkielinen tutkimusartikkeli Single-bicycle crashes in Finland – characteristics and safety recommendations on luettavissa verkossa osoitteessa https://doi.org/10.1016/j.jsr.2023.09.008