Tutkimus suomalaisten tiekuljetusyritysten näkemyksistä liikenteen automaatiota kohtaan

Vehicles-lehdessä julkaistussa artikkelissa tarkastellaan tiekuljetusyritysten näkemyksiä liikenteen automaatiota kohtaan. Tutkimuksen tulokset pohjautuvat SKAL:n (Suomen Kuljetus ja Logistiikka) jäsenyrityksille marras-joulukuussa 2019 tehtyyn kyselytutkimukseen.

Liikenteen automatisaation tutkimus on lisääntynyt erilaisista näkökulmista. Tiekuljetusyritysten näkemyksiä kartoittavaa tutkimusta on kuitenkin tehty vain vähän. Tässä tutkimuksessa keskitytään pienten ja keskisuurten tiekuljetusyritysten näkemyksiin, jotka koskevat liikenteen automatisaatiota Suomessa.

Tiekuljetusyrityksille suunnattuun verkkokyselyyn saatiin 254 vastausta yrityksiltä, jotka edustivat erilaisia kuljetusaloja. Näkemykset liikenteen automatisaatiota kohtaan näyttäytyivät pääsääntöisesti kielteisinä. Automaatiota raskaissa ajoneuvoissa ei yleisesti nähty mahdollisena Suomessa johtuen haastavista sää- ja ajo-olosuhteista johtuen. Tiekuljetusten automaatiota ennen vuotta 2050 pidettiin epätodennäköisenä Suomessa.

Tutkimustulokset antavat pohdittavaa niin ajoneuvovalmistajille, teknologian kehittäjille, poliittisille päätöksentekijöille kuin myös tiekuljetusyrityksille. Tiekuljetusyrityksiä tulisi tukea uuden teknologian soveltamisessa, jotta valtaosin pienistä ja keskisuurista yrityksistä koostuvalla toimialalla olisi paremmat edellytykset uusien ratkaisujen hyödyntämisessä.

Englanninkielinen tutkimusartikkeli ’Perceptions of Transport Automation amongst Small- and Medium-Sized Road Haulage Companies in Finland’ on julkaistu Vehicles-lehdessä 5.5.2022. Artikkeli on avoimesti saatavilla verkossa osoitteessa: https://www.mdpi.com/2624-8921/4/2/26/htm.

SKAL:n jäsenyrityksille tehdyn kyselyn tuloksia on raportoitu suomeksi aiemmin Suomalaisten tiekuljetusyritysten näkemyksiä liikenteen automaatiosta, kuljetusten energiatehokkuudesta ja ympäristöystävällisyydestä -tutkimusraportissa. Kyselyssä selvitetyistä ympäristönäkemyksistä on aiemmin julkaistu Sustainability-lehdessä englanninkielinen artikkeli ’Is There Progress towards Environmental Sustainability among Road Haulage Companies? (https://www.mdpi.com/2071-1050/13/11/5845).

Markus Pöllänen

Markus Pöllänen

  • lehtori
  • tulevaisuudentutkimuksen koulutusyhteyshenkilö. Liikenteen tutkimuskeskus Verne
  • Rakennetun ympäristön tiedekunta
  • Tampereen yliopisto
  • +358408490285
  • markus.pollanen@tuni.fi
Lisätietoja