Mediakulttuuri | Mediakasvatus | Median käyttö - Päättyneet hankkeet

BlackBox – Sisältömarkkinoinnin mustaa laatikkoa avaamassa
Sisältömarkkinoinnin toimintalogiikka kuluttajan näkökulmasta.

Datavisualisointien esittäminen lisätyn todellisuuden tarinoissa (DELTA)
Suuriin tietokantoihin perustuvia datavisualisointeja lisätyn todellisuuden sovelluksissa.

Informaatiokaaos ja luottamus perinteiseen mediaan
Miten mediankäyttäjät arvioivat sekä journalististen että ei-journalististen sisältöjen todenperäisyyttä ja merkittävyyttä.

Intiimi kansalaisuus ja elämänpolitiikka anonyymeissä verkkokeskusteluissa
Miten jaetun yksityisiä aiheita koskevan keskustelun kautta voidaan käsitellä laajempia yhteiskunnallisia kysymyksiä, ”elämänpolitiikkaa”.

Je Suis Charlie – globaali mediatapahtuma ja symbolinen kamppailu huomiosta
Kuinka mediatapahtumaa rakennettiin ja kierrätettiin globaalisti erilaisilla media-alustoilla.

Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos
Mediaympäristö ja sen muutokset vuosina 2007, 2010, 2013 ja 2016.

Media ja arktinen alue – mestarikurssien viikko
26. – 30.11.2018, Tampere Research Centre for Russian and Chinese Media (TaRC).

Medioituminen ja päätöksenteko
Tutkimus median vallasta talouden ja ympäristön politiikkaverkostoissa (MeGo).

Nuoret estradille: toimijaksi monilukutaidolla
Mediapedagogisia malleja monilukutaidon edistämiseen taiteellisella mediatoiminnalla.

Rasismit ja julkinen keskustelu hybridissä mediamaisemassa
Kuinka rasismia tuotetaan, kierrätetään ja haastetaan nykyisessä mediaympäristössä.

Sisältömarkkinointi ja muuttuva journalismi kuluttajien media-arjessa
Miten sisältömarkkinointi liittyy osaksi kuluttajien mediankäyttöä ja arkea, ja miten mediayleisöt arvottavat sitä suhteessa journalistisiin sisältöihin.

Suuret tietokanta-aineistot sodan kokemushistoriassa (STASKO)
Suomen talvi-, jatko- ja Lapin sodan kokemushistoriaa kolmen big data -aineiston valossa.

Tieto ja tunteet pakolaiskeskustelussa
Pakolaiskriisiin liittyvä julkisuus vuorovaikutteisessa digitaalisessa mediaympäristössä.

Tulevaisuuden media-arki nuorten kuvittelemana
Miten nuoret kuvaavat suhdettaan mediaan ja laitteisiin, joilla he sitä kuluttavat, miten he ymmärtävät median ja suhtautuvat eri mediasisältöihin.

VIRJOX – Elämyksellisiä palveluita virtuaalitodellisuudessa
Ideoi, luo, toteuttaa ja testaa virtuaalitodellisuuteen perustuvia palvelukonsepteja, ympäristöjä ja journalistisia tarinankerronnan muotoja oikeissa käyttökonteksteissa.

Väkivallan kokemus ja rikostiedon lähteet
Väestön uhka- ja riskikokemusten muotoutuminen median ja yhteiskunnan murroksessa.

Ennen vuotta 2019 päättyneet hankkeet

Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos

Lasten ja nuorten mediaympäristön muutos – seurantatutkimus, vaihe II

Fukushiman merkityksen jäljillä. Mediatapaukset, kierto ja median uudet sosiaaliset käytännöt (MECER)

Mediajärjestelmät murroksessa: BRICS-maiden haaste

Favela media activism. Political trajectories of low-income Brazilian youth

Pojat ja nuoret miehet mediakansalaisina

Aggressiivinen keskustelukulttuuri sananvapautta kaventamassa?

Television mainosaikatutkimus 2013

Television mainosaikatutkimus 2012

Television mainosaikatutkimus 2011

Uudet lukemisyhteisöt, uudet lukutavat

MediaAcT

Venäjä Suomen mediassa 2009-2011

CAPCULT, Kulttuurin hyötykäyttö – Capitalizing culture

Muotiblogit maineenrakentamisen ja markkinoinnin paikkoina

Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2011

Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2010

Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2009

Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2008

Tyttöjen lehdet kohtaamisen ja vuorovaikutuksen tiloina

Naistenlehti julkisuuden ja journalismin paikkana

Suomalaiset elämäkertaelokuvat populaarina historiana 1937-1955

Kaupallinen televisio suomalaisessa tv-kulttuurissa 1956-1964

Media vallankäyttäjänä ja vallankäytön välineenä

Sosiaalinen media kansalaisten ja julkishallinnon väliseen yhteistyöhön

Nuoret, lukutaidot ja muuttuva mediaympäristö

User Involvement in Service Innovations (Usein)

Social Video

Maahanmuutto ja media

Maahanmuuttajanuoret ja median käyttö

Japanilaisen populaarikulttuurin markkinat ja harrastajat Suomessa

Rasismi ja etninen syrjintä mediassa

Mapya?Social Media and Children in Low Income Communities

Iltapäivälehdet mediakentän ja yhteiskunnan muutoksessa

Jokelan ampumatapaus mediassa

Digi-tv ja mediateknologian vastaanotto

Podracing

Toimiluvanvaraisten radioiden sisältötutkimus 2007

Blogipäivyri

Adequate Information Management in Europe (AIM)

Mansetorin ylläpito

Mediamuffinssi-arviointiprojekti

Digitaalinen LähiTV

Yleisradion oppimispalvelut opettajien käytössä

Radiotarjonta 2005

STT:n käyttäjäkysely 2005

STT:n käyttäjätutkimus 2004

Digi-TV:n henkilökohtaiset käyttöliittymät (Frendi)

Media ja Arki

Mediakasvatuksen kehittämistarpeet

Digimedia-alan kartoitus

Tampereen kaupungin mediaseuranta

Nato-keskustelu suomalaisessa mediassa

Civic Innovations and digital Applications (CIDA)

Uusmedia Pirkanmaalla

Verkkoyhteisöjen kehittyminen (Evolution of e-Communities)

Kuntalaisten osallistuminen kestävän kehityksen tietoyhteiskunnassa

Osku

Mobiilitelevisio neljännen sukupolven verkkoympäristössä (MobTV)

Terveyden ja hyvinvoinnin yhteisötelevisio (THYTV)

Selvitys liikenneministeriölle aikakauslehtien sisältöjen kehittämisestä

Integroituva julkaiseminen multimediaverkossa 2 (IMU2)

Integroituva julkaiseminen multimediaverkossa (IMU)

Ydinjätteen loppusijoitusta koskeva joukkoviestinnän seurantatutkimus

Paikalliset sisällöt verkkomediassa

Nääsnetti verkkomedian käyttäjäkysely 1996, 1997 ja 1998

Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston tiedotuksen yleisösuhdetutkimus

Kehitysyhteistyön palvelukeskuksen (KEPA) Kumppani-lehden yleisösuhdetutkimus

KAMU-loppuraportin toimitustyö

Alue-Tv:n mahdollisuudet Päijät-Hämeessä

Mobiiliviestintä ja sanomalehdet

Uusmedian koulutustarveselvitys

Ulkoministeriön kehitysyhteistyöosaston julkaisujen arviointi

Digitaalisen median tutkimusohjelma (Digital media)