25.11.2022 Over the Barriers: Accessible Culture event @Paidia (Nokia Arena), Tampere

The event will be hosted partly in English and partly in Finnish.

9.00 Welcome to accessible culture event

9.20 In Finnish only: Käyttäjälähtöisyyden mahdollisuudet saavutettavuudessa

Mika Kyläsen puheenvuorossa tarkastellaan saavutettavuutta käyttäjälähtöisyyden näkökulmasta. Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa, kuten palvelumuotoilussa, palveluiden käyttäjä, yleisön edustaja, asiakas tai asukas asetetaan empaattisesti suunnittelu- ja kehittämistyön keskiöön. Puheenvuoro kiteyttää sen, miten asiakkaan kokemus rakentuu ja kuinka palveluntarjoaja, vaikkapa esittävän taiteen toimija tai tapahtuma, voi luoda – tai tuhota – arvoa kokemuksen eri vaiheissa. Lisäksi Kylänen esittelee ESR-rahoitteisen Smart Art -hankkeen tarjoamaa, juuri käynnistyvää esittävän taiteen pilottikoulutusta.

Kylänen työskentelee opetus- ja asiantuntijatehtävissä Tampereen ammattikorkeakoulussa restonomikoulutuksen ja palveluliiketoiminnan parissa ja tilaisuudessakin mukana olevan ESR-rahoitteisen Smart Art -hankkeen parissa. Lue lisää hankkeesta, https://projects.tuni.fi/smart-art-esr/.

10.00 Accessibility Education and Accessibility Research in Tampere University

TACCU, Tampere Accessibility Unit, organizes accessibility education based on the recent research. During the speech TACCU’s founders present what the world largest accessibility education includes and accessibility research.

10.20 In Finnish only: Kulttuuriin osallistuminen vammaisnäkökulmasta

Milla Lindhin (Suomen kuurosokeat ry) puheenvuoro keskittyy kulttuuriin osallistumiseen vammaisnäkökulmasta. Kuka päättää, millainen kulttuuri vammaisia kiinnostaa? Kävelevä ja näkevä ammattilaisuus versus ”vammaistaide”. Näkökulma toiveisiin, todellisuuteen ja toteutukseen.

Milla Lindh on kuulonäkövammainen kuvataiteilija, vaikuttaja ja työssäkäyvä perheenäiti.

11.00- 12.00 Demos & Posters

Different stakeholders presenting their accessibility related demos and posters.

12.00 In Finnish only: Suuntana yhdenvertainen kulttuuri – Paneelikeskustelu

Paneelikeskustelun osallistujat:

Kirsi Mustalahti (ACCAC Finland)
Minna Pöntys (YLE)
Ilmari Huttu-Hiltunen (Smart Art)
Sami Virtanen (Avaava)
Niklas Nylund (Suomen Pelimuseo)

Moderaattorina: Markku Turunen (TACCU)