Tutkimusraportit

Vaipparakenteiden rakennusfysikaalisen toimivuuden ja huonetilojen kesäaikaisen jäähdytystehontarpeen mitoitusolosuhteet : RAMI-hankkeen loppuraportti

Laukkarinen, Anssi; Jokela, Teemu; Vinha, Juha; Pakkala, Toni; Lahdensivu, Jukka; Lestinen, Sami; Jokisalo, Juha; Kosonen, Risto; Lindfors, Anders; Ruosteenoja, Kimmo; Jylhä, Kirsti

Comprehensive development of nearly zero-energy municipal service buildings (COMBI). Tutkimushankkeen johdanto- ja yhteenvetoraportti. Tutkimusraportti 168.

Vinha J., Laukkarinen A., Kaasalainen T., Pihlajamaa P., Teriö O., Jokisalo J., Annila P., Harsia P., Hedman M., Heljo J., Kallioharju K., Kauppinen A., Kero P., Kivioja H., Lehtinen T., Marttila T., Moisio M., Mäkinen A., Paatero J., Raunima T., Ruusala A., Sankelo P., Sekki P., Sirén K., Tuominen E., Tuominen O., Uotila U. & Uusitalo S. 2019.

Ilmastonmuutoksen ja lämmöneristyksen lisäyksen vaikutukset vaipparakenteiden kosteusteknisessä toiminnassa ja rakennusten energiankulutuksessa. Tutkimusraportti 159.

Vinha, J., Laukkarinen, A., Mäkitalo, M.,Nurmi, S., Huttunen, P., Pakkanen, T., Kero, P., Manelius, E., Lahdensivu, J., Köliö, A., Lähdesmäki, K., Piironen, J., Kuhno, V., Pirinen, M., Aaltonen, A., Suonketo, J., Jokisalo, J., Teriö, O., Koskenvesa, A. & Palolahti, T. 2013.

Julkaisulista