Seminaari 2015

20.–22.10.2015 Tampere-talossa, ohjelma

Kolmipäiväiseen seminaariin osallistui 527 henkilöä. Ensimmäisen päivän aiheet liittyivät rakennusfysiikan tutkimukseen, suunnitteluun sekä koulutukseen ja toisen päivän aiheet rakennuksen kosteus- ja homeongelmiin sekä sisäilman laatuun. Kolmannen päivän aihepiiri kytkeytyi energiatehokkuuteen ja akustiikkaan. Esityksiä pidettiin kaikkiaan 86, joista neljä oli keynote-esityksiä.

Kirjallisten palautteiden perusteella seminaarin kaikista mielenkiintoisimmaksi esitelmöitsijäksi nousi torstain keynote-puhuja arkkitehti Kimmo Lylykangas. Muina keynote-puhujina olivat professori Mark Bomberg Kanadasta, professori Anker Nielsen Tanskasta ja Oulun rakennusvalvonnan entinen johtaja Tapani Mäkikyrö. Myös muut keynotet saivat kehuja mielenkiintoisista esityksistään. Tästä voit tutustua tarkemmin keynote-puhujiin.

Esitysten lisäksi seminaarin yhteydessä myönnettiin Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto, jonka voittaja valittiin 29 korkeatasoisen ehdotuksen joukosta. Finaaliin pääsi kaikkiaan kuusi ehdotusta, joiden aiheet vaihtelivat huoneilman toksisuuden mittaamisesta rakennusten monitorointiin, sisäilmaongelmien ratkaisemiseen, kuntien rakennusvalvontaan ja lattioiden turvalliseen kuivatukseen.

Tällä kertaa palkinto jaettiin Oulun ja Helsingin rakennusvalvontavirastojen kesken. Voittajien valinnassa painotettiin erityisesti yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Kummassakin virastossa on kehitetty rakentamiseen liittyvän kosteudenhallinnan parantamiseksi uudet toimintatapamallit, jotka ovat jo nyt alkuvaiheessa muuttaneet rakennusalan omia käytäntöjä kosteudenhallinnan parantamisessa.

”Sekä Helsingissä että Oulussa tehdään tärkeää ja merkittävää työtä kosteusturvallisen rakentamisen edistämiseksi. Molemmissa kaupungeissa pyritään Oulun termiä käyttäen ’hoksauttamaan’ ohjeistuksen ja toimintatavan myötä rakennushankkeeseen ryhtyviä, jotta he varautuisivat riittävän ajoissa myös rakennustyön aikaiseen kosteudenhallintaan. Oulussa esimerkillistä on lisäksi halu edistää asiaa rakennuttajien ja rakennusliikkeiden kanssa käytävien keskustelujen avulla”, tuomariston puheenjohtaja, professori Juha Vinha kertoo.

Oulun rakennusvalvonnasta palkittiin (Oulun rakennusvalvonta, jos ei muuta mainittu) Tapani Mäkikyrö (aiemmin Oulun rakennusvalvonnassa), Pekka Seppälä, Markku Hienonen, Tommi Riippa, Sami Saari, Hanna-Marleena Parviainen, Lauri Mikkonen, Eveliina Tackett, Hannu Kääriäinen (OAMK), Teppo Lehtinen (ympäristöministeriö) ja Katja Outinen (ympäristöministeriö). Helsingin rakennusvalvonnasta palkittiin Lauri Jääskeläinen, Kai Miller, Risto Levanto, Virpi Kehiakehi ja Markku Rämä.

Seminaarin uutisia pääsee lukemaan myös mm. Rakennuslehdestä ja RILin sivustolla:

Avainesitykset ovat ladattavissa pdf-versioina:

Keynote 1. Professori Mark Bomberg, McMaster U., Kanada, Southeast U., Kiina, Cracow U. of Technology, Puola: From German Passive House, through American Experience to the High Quality Environment (HQE) Buildings

Keynote 2. Professori Anker Nielsen, Danish Technical University, Tanska: Energy Efficient Houses in Denmark and Moisture Conditions in Highly Insulated Constructions – Rules, Practice and Education

Keynote 3. DI Tapani Mäkikyrö: Uudenlaisen rakennusvalvonnan mahdollisuus vaikuttaa rakentamisen laatuun, riskienhallintaan ja työnsä tuottavuuteen – kokemuksia ja visioita

Keynote 4. Arkkitehti, adjunct professor Kimmo Lylykangas: Rakennusten energiatehokkuuskonseptien mahdollisuudet

Katso kuvia tapahtumasta (flickr).