Tutkimusmenetelmien ja -laitteiden kehitystyö

 • Kapillaarisen vedenimulaitteiston päivitystyö 2020-2021
 • Olosuhdehuoneiden korjaukset ja toiminnan parantaminen 2019–2021
 • Tutkimushallin rakentaminen koerakennusalueelle 2019–2021
 • Lasiset koekupit vesihöyrynläpäisevyyskokeisiin 2019–2020
 • Puhalluseristeiden poistamiseen käytettävä imuri 2018
 • Uusi korkean paineen kammio painelevylaitteistoon 2018
 • Tutkimustilojen lämpötila- ja kosteusolosuhteiden seurantajärjestelmä 2018
 • Sääasema koerakennusalueelle 2018
 • Teholaskennan käyttö laskennallisissa tarkasteluissa alkoi 2018
 • Kosteuskalibraattori suhteellisen kosteuden tarkkaan kalibrointiin 2018
 • Vakumointilaite materiaalien maksimikosteuspitoisuuden määrittämiseen 2018
 • Uusien muunneltavien koerakennusten rakentaminen koerakennusalueelle sekä koerakennusalueen laajennus 2018–2020
 • Uudet laboratoriotilat materiaalikokeiden tekemiseen ja suureiden kalibrointiin 2018–2021
 • Painekoelaitteiston päivittäminen ja toiminnan parantaminen 2017–2018
 • Yläpohjarakenteiden U-arvokokeet alkoivat 2017
 • Seinärakenteiden rakennusfysikaalisen tutkimuslaitteiston päivitystyö ja toiminnan parantaminen 2016–2021
 • Paine-erojen mittausloggerien kehitystyö 2016–2020
 • Uudet T/RH/CO2-mittausloggerit kenttätutkimuksiin 2016
 • Puhalluseristeiden asentamiseen käytettävä puhalluslaite 2016
 • Sorptiolaitteisto kosteuspitoisuuksien ja tasapainokosteuden määrittämiseen 2016
 • Materiaalikoekappaleiden hiomalaite 2016
 • Painelevylaitteisto kapillaarisen tasapainokosteuden määrittämiseen, 3 mittauskammiota 2014-2015
 • Yläpohjarakenteiden rakennusfysikaalisen tutkimuslaitteiston kehitystyö 2014–2021
 • Uusi lämpökamera kenttätutkimuksiin 2014
 • Uudet automaattisesti säädettävät olosuhdehuoneet, 2 kpl 2014
 • Automaattisen kapillaarisen vedenimulaitteiston kehitystyö, 3 mittausyksikköä 2013–2015
 • Lämpövirtalevylaitteiden toiminnan parantaminen ja ominaislämpökapasiteetin mittausvalmius 2013–2014
 • Lämpövirtalevylaite lämpöä johtavien materiaalien lämmönjohtavuusmittauksiin 2013
 • COMSOL Multiphysics -ohjelman käyttö laskennallisissa tarkasteluissa alkoi 2011
 • Vesihöyrynläpäisevyyskokeiden kehitystyö ja alumiiniset koekupit 2010–2012
 • Delphin-ohjelman käyttö laskennallisissa tarkasteluissa alkoi 2010
 • Uudet T/RH-mittausloggerit kenttätutkimuksiin 2010
 • Lämmöneristemateriaalien ilmanläpäisevyyden mittauslaite 2010
 • IDA-ICE -ohjelman käyttö laskennallisissa tarkasteluissa alkoi 2009
 • Painekoelaitteiston lisäpuhaltimet suurten rakennusten ilmatiiviysmittauksiin 2008
 • Uuden automaattisen kenttämittauslaitteiston kehitystyö 2007
 • HEAT-ohjelman käyttö laskennallisissa tarkasteluissa alkoi 2006
 • Rakennusmateriaalien homehtumisherkkyyskokeet alkoivat 2006
 • Tutkimuskatos koerakennusalueelle ulkoilman olosuhteissa tehtäviä mittauksia varten 2005
 • Lämpökamera kenttätutkimuksiin 2002
 • T/RH-mittausloggerit kenttätutkimuksiin 2002
 • Uusi pakkashuone 2002
 • Rakenteiden laskennalliset tarkastelut ja WUFI-ohjelman käyttö alkoi 2001
 • Painekoelaitteisto rakennusten ilmatiiviysmittauksiin 2000
 • Lämpövirtalevylaite lämpöä eristävien materiaalien lämmönjohtavuusmittauksiin 2000
 • Tarkkuusvaa’at materiaalikokeisiin, 2kpl 2000
 • Olosuhdehuoneiden ja kosteuskaappien rakentaminen 2000
 • Automaattisen kenttämittauslaitteiston kehitystyö 1998
 • Ulkoseinärakenteiden rakennusfysikaaliset olosuhdekokeet alkoivat 1997
 • Ulkoseinärakenteiden U-arvokokeet alkoivat 1996
 • Koerakennusalueen ja testirakennusten rakentaminen energiankulutustutkimuksia varten 1996–1999
 • Rakennusfysikaalisten materiaaliominaisuuksien määrittäminen alkoi 1995
 • Seinärakenteiden rakennusfysikaalisen tutkimuslaitteiston kehitystyö 1994–1998