Tutkimusryhmän merkittävät tapahtumat ja saavutukset

 • Future Spaces -projekti, rakennustekniikan yksikön historian toiseksi suurin yksittäinen tutkimushanke 2020-2022
 • Tutkimusryhmän koko ensimmäisen kerran 20 henkilöä 2020
 • Rakennusfysiikan tutkimusryhmän 25-vuotisjuhlat rakennusfysiikkaseminaarin yhteydessä 2019
 • Rakennusterveys ja sisäympäristö -kurssin opetus alkoi 2019
 • Rakennusfysiikan perusteet -kurssin uudistaminen 2019
 • Rakennusfysiikan sivuaineen toteutus, 20 opintopistettä 2019
 • Tiedekunnan palkinto rakennusfysiikan tutkimusryhmälle erinomaisista tutkimustuloksista 2018
 • Rakennusfysiikan käyttöinsinööri 2018
 • Rakennusten energiatehokkuus -kurssin opetus alkoi 2016
 • COMBI -projekti, rakennustekniikan yksikön historian suurin yksittäinen tutkimushanke 2015–2018
 • Rakennusfysiikan käsikirjan I osa valmistui 2014
 • 100 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia 2014
 • Tutkimusryhmän koko ensimmäisen kerran 10 henkilöä 2014
 • Uudet toimistotilat rakennusfysiikan tutkimusryhmälle 2014
 • 200 tutkimusprojektia 2013
 • Kosteusturvallisen rakentamisen palkinnon jakaminen rakennusfysiikkaseminaarissa alkoi 2013
 • Rakennusfysiikan professuuri 2013
 • 50 diplomityötä rakennusfysiikasta 2011
 • TUT RAE-arviointi: TTY:n rakennusfysiikan tutkimuksen tieteellinen laatu ja vaikuttavuus arvioitiin kansainvälisesti korkeimmalle tasolle 2011
 • NSB 2011 Symposiumin järjestäminen 5.–2.6.2011
 • Rakenteiden kosteusteknisen toiminnan analysointimenetelmän käyttö tutkimuksessa alkoi 2011
 • Rakennusfysiikan testivuosien määrittäminen Suomen ilmastossa yhteistyössä Ilmatieteen laitoksen kanssa 2010–2012
 • FRAME-projekti, lämmöneristyksen lisäyksen ja ilmastonmuutoksen vaikutusten arviointiin liittyvä tutkimustoiminta alkoi 2010–2012
 • Rakennusten energiatehokkuuden parantamisen vaikutusten arviointi ympäristöministeriölle 2008
 • 100 tutkimusprojektia 2007
 • Rakennusfysiikka-seminaarien järjestäminen alkoi yhteistyössä RIL:n kanssa 2007
 • Suomalaisen homemallin kehitystyö yhteistyössä VTT:n kanssa 2005–2013
 • Rakennusfysiikan kurssin (vaativimman suunnittelijatason teoriatiedot) opetus alkoi 2005
 • Ensimmäinen väitöskirja 2002
 • Rakenteiden kosteusteknisen toiminnan analysointimenetelmän kehitystyö alkoi 2000
 • Ensimmäiset vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit 2000
 • Tutkimusmenetelmien ja -laitteiden kehittäminen alkoi 1994
 • Tutkimustoiminta alkoi 1994