Julkaisut

COMBI-hankkeen julkaisut

COMBI-hankkeen osana on laadittu suuri määrä erilaisia julkaisuja ja muita tulosaineistoja. Nämä materiaalit on jaoteltu rakennushankkeen eri vaiheiden mukaan alla olevien linkkien taakse. Kussakin osa-alueessa aineistot on jaoteltu lisäksi suunnittelualoittain (ARK=arkkitehtuuri, RAK=rakennetekniikka ja TATE=talotekniikka). Julkaisut on jaoteltu siihen kohtaan rakennusprosessia ja suunnittelualaa, jossa niitä parhaiten voidaan hyödyntää. Monissa julkaisuissa on kuitenkin tietoa useisiin rakennushankkeen vaiheisiin ja suunnittelualoihin liittyen.

Kiireiselle lukijalle suositellaan aloittamista hankkeen tuloskorteista sekä COMBI 8 -suosituslistasta. Hankkeen ajantasainen julkaisuluettelo sekä tuloskortti- ja taustajulkaisutaulukko ovat saatavilla pdf-muodossa tästä linkistä.

Jos haluat tilata COMBI-hankkeen johdanto- ja yhteenvetoraportin painettuna, voit tehdä sen lähettämällä meille julkaisumyyntilomakkeen täytettynä (liite, rakennustekniikan julkaisuluettelo).

Tietoa COMBI-hankkeen julkaisuista

Hankkeen osana laaditut taustajulkaisut sisältävät yksityiskohtaisimmat tiedot hankkeen tuloksista ja niiden taustoista. Näitä julkaisuja ovat erilaiset diplomi- ja opinnäytetyöt, tieteelliset lehtiartikkelit, kansalliset ja kansainväliset konferenssiartikkelit sekä suomenkieliset raportit. Osana hankkeen taustajulkaisuista valmistuu vasta hankkeen päätyttyä ja ne lisätään näille sivuille niiden valmistuttua.

Lyhyet tuloskortit ja niihin liittyvät esitysaineistot on tarkoitettu nopeaksi johdannoksi kuhunkin tutkimusosioon ja sen keskeisiin tuloksiin. Yksittäiset tuloskortit ovat saatavilla rakennushankkeen eri vaihdeiden mukaisista osioista yllä.

Johdanto- ja yhteenvetoraportin tavoitteena on esittää laajempi kuva julkisten palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamisen taustoista sekä hankkeen johtopäätöksistä ja suosituksista. Hankkeen tuloskortit ovat saatavilla myös johdanto- ja yhteenvetoraportin liitteenä.

COMBI 8 -suosituslistaan on koottu hankkeen keskeiset suositukset kahdeksan laajan teeman alle. Suosituslistaan tutustumista suositellaan kaikille hankkeesta kiinnostuneille heidän taustoistaan riippumatta.

Hankkeen kaikkien eri aineistojen yhteismäärät on esitetty seuraavassa taulukossa.

COMBI-hankkeen lopulliset julkaisumäärät, tilanne 24.1.2019Yhteenvetojen ja koosteiden yhteismääräksi tulee 90 kpl ja varsinaisten julkaisujen 79 kpl.