Annex 41

Annex 41: Whole Building Heat, Air and Moisture Response (MOIST-EN)

Koordinaattori: Professori Hugo Hens, K.U. Leuven, Belgia

Annex 41 alkoi vuonna 2003 ja päättyi 2007. Tutkimusprojektissa tuotettiin lisää tietoa rakennusten lämpö-, ilmanvaihto- ja kosteustoiminnasta ja niiden vaikutuksesta sisäilmaolosuhteisiin, energiankulutukseen (lämmitys, viilennys), ilman kostutus- ja kuivaustarpeeseen sekä rakennusvaipan kestävyyteen. Projekti liittyi aiempiin tutkimusprojekteihin Annex 14 (Condensation and Energy), Annex 24 (Heat, Air and Moisture Transport in Insulated Envelope Parts) ja Annex 32 (Integral Building Envelope Performance Assessment).

Projekti oli jaettu neljään osaan: 1) Mallinnusperiaatteet ja yleiset laskelmat, 2) Kokeelliset tutkimukset, 3) Reunaehdot ja 4) Pitkäaikaistoimivuus ja tekniikan siirtäminen eteenpäin.

Tavoitteet:

  • Tehdä yksityiskohtainen tutkimus monimutkaisista rakennusfysikaalisista ilmiöistä, jotka vaikuttavat rakennuksen lämpö- ja kosteuskäyttäytymiseen sekä ilmanlaatuun. Tämä sisälsi perustutkimuksen lisäksi olemassa olevien ja uusien mallien kehittämistä, oleellisten materiaaliominaisuuksien määrittämistä ja rakennusvaipan ilmanvastuksen mittaamista (rakennekokeet, kenttäkokeet ja tulosten vertailu).
  • Lämpö- ja kosteuskäyttäytymisen sekä ilman vaikutusten analysoiti käyttäjän viihtyvyyden, rakenteiden kestävyyden ja energiankulutuksen kannalta.

Osallistujat: Alankomaat, Belgia, Brasilia, Espanja, Iso-Britannia, Israel, Itävalta, Japani, Kanada, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Suomi, Sveitsi, Tanska, Viro ja Yhdysvallat.

Projektin julkaisut ja työraportit