Materiaalikokeet

Materiaaleille voidaan tehdä eri tyyppisiä tutkimuksia ja testauksia, joissa tarkastellaan niiden käyttäytymistä eri lämpötila- ja kosteusolosuhteissa. Tutkimuksissa voidaan tarkastella esim. materiaalin tai sen pinnan kestävyyttä, homehtumista, muodonmuutoksia, lämmön- ja kosteudenläpäisevyyksiä, kosteuden sitomisominaisuuksia tai kapillaarisuusominaisuuksia. Kokeet voivat olla standardien mukaisia tai erikseen tarkasteltavaa asiaa varten kehitettyjä uusia menetelmiä.

Lämpö
 • lämmönjohtavuus ja lämmönvastus
 • ominaislämpökapasiteetti
 • terminen diffusiviteetti
 • lämpömuodonmuutokset
Ilma
 • ilmanläpäisevyys ja ilmanläpäisyvastus
Kosteus
 • hygroskooppinen tasapainokosteus
 • kapillaarinen tasapainokosteus
 • ominaiskosteuskapasiteetti
 • vesihöyrynläpäisevyys ja vesihöyrynvastus
 • veden imeytymis- ja tunkeutumiskertoimet
 • kapillaarinen kyllästyskosteuspitoisuus
 • kapillaarinen nousukorkeus
 • maksimikosteuspitoisuus
 • vesitiiviys
 • kosteusmuodonmuutokset
Olosuhderasitus
 • homehtumisherkkyys

Lisätietoja materiaalikokeista saa Juha Vinhalta ja Eero Tuomiselta.