Tutkimuslaitteet

Rakennusfysiikan tutkimusryhmällä on käytössä mm. seuraavat rakennusmateriaalien, rakenteiden ja rakennusten tutkimuslaitteet:

Rakennusmateriaalit

 

Rakenteet
Rakennukset

 

Rakennusfysiikan tutkimuksissa käytetään mm. seuraavien suureiden mittausantureita ja -laitteita:

 • Lämpötila
 • Suhteellinen kosteus
 • Ilman paine-ero
 • Ilman virtausnopeus
 • Ilman tilavuusvirta
 • Lämpövirta
 • Hiilidioksidipitoisuus
 • Puun kosteuspitoisuus
 • Kondenssi
 • Tuulen suunta ja nopeus
 • Auringonsäteily
 • Pitkäaaltoinen lämpösäteily
 • Sademäärä
 • Viistosade
 • Paino ja tiheys

Lämpötilan, suhteellisen kosteuden ja paine-eron mittausanturien kalibrointia varten tutkimusryhmällä on omat laitteistot.