Tutkimuskatos

Tutkimuskatoksessa voidaan varastoida materiaaleja ulkoilman olosuhteissa ilman, että viistosade pääsee rasittamaan niitä. Katos on kuitenkin sikäli avoin, että ulkoilman kosteus pääsee vaikuttamaan siellä hyvin vapaasti. Katosta on käytetty homemallia kehitettäessä materiaalikappaleiden ja kerroksellisten rakenteiden varastointiin siten, että niiden homehtumista seurailtiin. Näitä mitatussa ja todennetussa todellisessa ulkoilman olosuhteessa tapahtuneita homehtumisia sitten verrattiin homemalliin ja siten varmistettiin ja kalibroitiin sen paikkansapitävyyttä. Katoksessa voi tehdä myös muita ulkoilmaolosuhteissa tehtäviä materiaalien seurantakokeita.