Laskennalliset tarkastelut

Laskennallisissa tarkasteluissa voidaan tutkia sekä rakenteiden että rakennusten toimintaa halutuissa sisä- ja ulkoilman olosuhteissa erilaisten laskentaohjelmien avulla. Rakennusfysiikan tutkimusryhmän pääasiallisesti käyttämät olevat laskentaohjelmat:

Laskennallista analysointia voidaan käyttää mm. seuraavissa tarkasteluissa:

  • U-arvon määritys
  • rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta
  • sisäilman lämpö- ja kosteusolot
  • rakennusten energiankulutus
  • ilmavirtausten analysointi

Laskentaohjelmien toimivuutta erilaisissa tilanteissa arvioidaan jatkuvasti. Yleisten laskentamenetelmien lisäksi rakennusfysiikan tutkimusryhmällä on käytössään muun muassa rakenteiden kosteusteknisen toiminnan kosteusanalysointimenetelmä, jota ryhmä on kehittänyt useiden eri tutkimusprojektien yhteydessä viimeisen 20 vuoden aikana. Kehitystyöhön liittyvissä osaprojekteissa on tehty yhteistyötä myös muiden tutkimuslaitosten kanssa.

Lisätietoa laskennallisista tarkasteluista saa Juha Vinhalta ja Anssi Laukkariselta.