Laskennalliset tarkastelut

Rakenteiden ja rakennusten rakennusfysikaalista toimintaa voidaan tutkia halutuissa sisä- ja ulkoilman olosuhteissa erilaisten laskentaohjelmien avulla. Laskentatarkastelujen avulla voidaan selvittää nopeasti eri osatekijöiden aiheuttaminen muutosten vaikutusta tutkittavan rakenteen tai rakennuksen olosuhteisiin ja käyttäytymiseen.

Laskennallisesti voidaan tarkastella mm. seuraavia asioita:

  • rakenteen lämmönläpäisykertoimen eli U-arvon määritys
  • rakenteiden lämpö- ja kosteustekninen toiminta
  • sisäilman lämpö- ja kosteusolosuhteiden vaihtelut
  • rakennusten energiankulutus
  • ilmavirtausten mallintaminen

Rakennusfysiikan tutkimusryhmän pääasiallisesti käyttämät laskentaohjelmat ovat:

Laskentatarkasteluissa käytetään apuna myös teholaskentaa laskenta-aikojen lyhentämiseen. Rakennusfysiikan ryhmä käyttää teholaskennassa NARVI-laskentaklusteria.

Laskentaohjelmien toimivuutta erilaisissa tilanteissa arvioidaan jatkuvasti. Yleisten laskentamenetelmien lisäksi rakennusfysiikan tutkimusryhmällä on käytössään muun muassa rakenteiden kosteusteknisen toiminnan kosteusanalysointimenetelmä, jota ryhmä on kehittänyt useiden eri tutkimusprojektien yhteydessä viimeisen 20 vuoden aikana. Kehitystyöhön liittyvissä osaprojekteissa on tehty yhteistyötä myös muiden tutkimuslaitosten kanssa.

Lisätietoa laskennallisista tarkasteluista saa Juha Vinhalta ja Anssi Laukkariselta.