Palvelutarjonta

Tutkimus- ja asiantuntijapalvelut

Rakennusfysiikan tutkimusalueella tehdään erilaisia tutkimuksia ja testauksia liittyen rakennusmateriaalien, rakenteiden ja rakennusten lämpö- ja kosteustekniseen toimintaan, sisäilman olosuhteisiin ja energiankulutukseen. Julkiset tutkimukset ovat usein yliopiston vetämiä ja niissä painotus on enemmän perustutkimuksen puolella. Näiden lisäksi rakennusfysiikan tutkimusryhmä tarjoaa asiantuntija-, tuotekehitys- ja tutkimuspalveluja suoraan yrityksille niiden toimeksiannoista. Yksittäisten yritysten kanssa tehdään tyypillisesti tuotteen ominaisuuksien selvityksiä tai laaja-alaisempia tuotekehitysprojekteja, joissa tavoitteena on yritysten tuotteiden ja järjestelmien kehittäminen ja parantaminen.

Sekä julkiset että yritysten kanssa tehtävät tutkimusprojektit voivat sisältää monia erityyppisiä tutkimuksia ja testauksia, jotka räätälöidään tarpeen mukaan aina erikseen. Tutkimuksia varten voidaan tarvittaessa kehittää myös uusia tutkimusmenetelmiä ja koelaitteita.

Tutkimuspalvelut voidaan jakaa neljään pääryhmään: