Rakennusfysiikkaseminaarit

Tampereen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmä on järjestänyt Suomen Rakennusinsinöörien Liiton RIL kanssa kansallisen rakennusfysiikkaseminaarin joka toinen vuosi jo vuodesta 2007 lähtien. Seminaarit kokoavat laaja-alaisen kuulijakunnan rakentamisen eri osa-alueilta ja esitykset käsittelevät rakennusfysiikan tutkimuksen ja käytännön sovellusten viimeisimpiä saavutuksia. Kolmipäiväisessä seminaarissa pidetään yhteensä n. 100 ajankohtaista esitystä rakennusfysiikan eri alueilta. Lisäksi seminaarissa on mukana kansainvälisiä rakennusfysiikan huippututkijoita keynote-puhujina. Vuonna 2019 pidetyssä seminaarissa osallistujia oli jälleen lähes 600 ja siitä onkin muodostunut rakennusalan suurin ammattilaisseminaari Suomessa.

Vuonna 2021 tapahtuma järjestettiin ensimmäistä kertaa yhteistyössä Kiinteistöalan Koulutuskeskus Oy Kiinkon kanssa. Koronapandemia vaikutti myös Rakennusfysiikkaseminaarin järjestelyihin ja pitkään oli epäselvää voidaanko seminaaria järjestää fyysisenä tilaisuutena. Poikkeuksellisista lähtökohdista huolimatta seminaari saatiin lopulta toteutettua perinteisellä tavalla ja kolmepäiväisellä seminaarilla oli yli 400 osallistujaa.

Rakennusfysiikka 2023 -seminaari järjestetään Tampere-talossa 24.–26.10.2023.

Kosteusturvallisen rakentamisen palkinto

Kosteusturvallisen rakentamisen palkinnolla halutaan korostaa rakennusaikaisen kosteudenhallinnan ja rakenteiden kosteusteknisen toimivuuden keskeistä roolia turvallisen, terveellisen ja pitkäikäisen rakennuksen toteutuksessa. Kilpailun tavoitteena on nostaa esiin hyviä käytäntöjä, toteutustapoja ja tuotteita, joilla rakennusten kosteusturvallisuutta pyritään parantamaan. Kilpailu koskee sekä uudis- että korjausrakentamista.

Parhaasta tai parhaimmista kilpailuun osallistuneista ehdotuksista pidetään esitys seminaaripäivien yhteydessä. Palkinnon saajan valitsee palkintolautakunta, johon kuuluu RILin ja Tampereen yliopiston edustajien lisäksi median ja alan muiden asiantuntijaorganisaatioiden edustajia.

 

Aiemmat voittajat:

2019: Kosteus- ja mikrobivaurioituneen rakennuksen korjausoppaan päivitys ja sitä työstänyt työryhmä (voittajan artikkeli, kunniakirja)

2017: Rakennustyömaan kosteudenhallintakoulutus ja sitä kehittänyt työryhmä (voittajan artikkeli, kunniakirja)

2015: Oulun rakennusvalvonta ja Helsingin rakennusvalvonta (Oulun artikkeli, Oulun kunniakirja, Helsingin artikkeli, Helsingin kunniakirja)

2013: Lamox Oy/Takotek Oy (voittajan artikkeli, kunniakirja)