Tutkimusprojektit

Rakennusfysiikan tutkimusprojektit vaihtelevat laajuudeltaan: ne voivat olla suuria kansallisia ja kansainvälisiä julkisia yhteistyöprojekteja, yksittäisten yritysten tuotekehityshankkeita tai yksittäisten rakennusten, rakenteiden tai materiaalien testauspalveluja. Tällä sivulla esitellään lyhyin kuvauksin rakennusfysiikan tutkimusalueen tärkeimpiä julkisia tutkimusprojekteja. Tampereen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmä on toiminut koordinaattorina ja pääasiallisena tutkimustahona lähes kaikissa näistä projekteista. Tutkimusten pääasiallisina rahoittajina ovat olleet Business Finland, Tekes tai Euroopan Unioni ja niihin on saatu myös merkittävästi yritysrahoitusta.

Yhteistyö suomalaisten tutkimusorganisaatioiden kanssa viime vuosien julkisesti rahoitetuissa projekteissa on esitetty alla olevassa kuvassa.

Julkiset tutkimusprojektit: