Korkeatasoista rakennusfysiikan tutkimusta

Rakennusfysiikan tutkimus tarkastelee rakenteiden ja rakennusmateriaalien lämpö- ja kosteusteknistä toimintaa sekä rakennusten energiankulutukseen ja sisäilman olosuhteisiin vaikuttavia fysikaalisia ilmiöitä.

Tutkimus- ja asiantuntijapalveluja

Tutkimusryhmä on Suomen johtava ja kansainvälisesti korkeatasoinen rakennusfysiikan tutkimusyksikkö, joka on samalla yksi Tampereen yliopiston rakennustekniikan kärkitutkimusalueista. Tutkimusryhmä tekee laajaa yhteistyötä rakennusalan, valtion, kuntien sekä muiden yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa tarjoamalla erilaisia tutkimus- ja asiantuntijapalveluja. Keskeisiä teemoja tutkimuksessa ovat rakennusten kosteus- ja homeongelmien sekä ilmastonmuutoksen aiheuttamien ongelmien ratkaiseminen.

Tutkimuksen painopisteet

– Rakenteiden ja rakennusten lämpö- ja kosteustekninen toiminta
– Materiaalien rakennusfysikaaliset ominaisuudet
– Sisä- ja ulkoilman olosuhteet, ilmastonmuutos
– Rakenteiden rakennusfysikaaliset toimintakriteerit ja raja-arvot, toimintavarmuus
– Rakennusten energiankulutus ja energiatehokkuus
– Rakenteiden kosteusteknisen toiminnan analysointimenetelmän kehitystyö
– Tutkimusmenetelmien ja -laitteiden kehittäminen