Rakennusfysiikan koordinoima laaja Future Spaces -hanke päättyi – tuloksena suuri joukko julkaisuja

Sisäilman laadun parantamiseen tähtäävän Future Spaces -hankkeen tutkimustuloksista julkaistaan useita kansainvälisiä vertaisarvioituja tieteellisiä julkaisuja.

Tampereen yliopiston rakennusfysiikan tutkimusryhmän koordinoima laaja Future Spaces -hanke on päättynyt. Sisätilojen ilmanlaadun parantamiseen tähtäävän hankkeen tavoitteena oli kehittää työkaluja ja konsepteja, joilla rakennuksia voidaan korjata ennakolta niin, että niiden sisäilman laatua ja energiatehokkuutta voidaan parantaa ja ottaa ennakolta huomioon myös ilmastonmuutoksen vaikutukset.

Tutkimushankkeessa tullaan tuottamaan yli 60 julkaisua, jotka ovat jatkossa saatavilla hankkeen kotisivuilta. Tähän mennessä julkaisuja on kertynyt jo 25 kpl. Julkaisut ja tarkemmat tiedot hankkeesta löytyvät tutkimusprojektin omilta sivuilta.

Future Spaces

Yksi merkittävimmistä tuloksista saatiin tutkimalla koulujen ja päiväkotien ilmanvaihdon poissaolonaikaista sammuttamista. Tutkimus osoitti, että ilmanvaihdon kokonaan sammuttamisella ei ole merkittävää vaikutusta sisäilman laatuun ja terveellisyyteen, kunhan ilmanvaihto aloitetaan 2–3 tuntia ennen koulupäivän alkua ja pysäytetään muutama tunti päivän päättymisen jälkeen.

Hankkeen kesto oli 1.8.2020 – 31.5.2023 eli yhteensä 2 v 9 kk. Hankeen kokonaisrahoitus oli 3,65 M€, josta tutkimushankkeen kokonaisrahoitus oli 1,47 M€. Hankkeen rahoittajina olivat Business Finland ja 9 eri yritystä sekä Tampereen yliopisto ja VTT.

Tutkimushankkeessa oli mukana kolme tutkimusryhmää Tampereen yliopistosta Aerosolifysiikka, Rakennusfysiikka ja Tietojohtaminen sekä VTT. Tutkimushankkeen koordinaattorina toimi Rakennusfysiikan tutkimusryhmä ja vastuullisena johtajana prof. Juha vinha. Koko hankkeen koordinaattorina toimi Jari Erkkilä Tuotekehitys Oy Tamlinkista.