Stalk ja Biosivu

Stalk- ja Biosivuhankkeissa kehitetään ja tutkitaan luonnonmukaisia rakennustuotteita ja niistä koostuvia rakenteita ajalla 1.3.2023.-31.12.2024.

Stalk-hanketta rahoittavat ympäristöministeriö, yritykset sekä Rakennustuotteiden Laatu Säätiö. Hanke keskittyy olkielementtirakenteisiin ja tavoitteena on kerrostalorakentaminen, jotta saataisiin aikaiseksi suurempia positiivisia ilmastovaikutuksia.

Hanke koostuu neljästä työpaketista:

  • TP1:ssä tutkitaan olkielementin kosteus- ja lämpöteknistä toimintaa pohjoisessa ilmastossa ja määritetään parhaiten toimivat sisä- ja ulkopintaratkaisut
  • TP2:ssa kehitetään yhteistyönä Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun kanssa rakennuslevyä järviruo’osta ja biopohjaisesta sideaineista kuten tärkkelyksestä. Tätä voitaisiin käyttää olkielementtirakenteen ulkopinnassa huokoisen tuulensuojalevyn tapaan ja samalla edistää ravinteiden poistamista rehevöityneistä vesistöistä.
  • TP3:ssa etsitään parasta koostumusta olkielementtiä palolta suojaavalle savirappaukselle sekoittamalla saven huonosti palavaa biohiiltä ja lampaan villaa. Ecosafe-hankkeen lisäksi savirappauksen palonsuojaominaisuuksia on tutkittu useissa eurooppalaisissa hankkeissa, mutta kerrostalorakentamisen pullonkaulaksi on kuitenkin muodostunut suomalaisessa palonormistossa paljon bioainesta sisältävien rakenteiden paloturvallisuus. Kyseisen rakenteen paloturvallisuus osoitetaan Stalk-hankkeessa P0-menettelyn mukaisella palosimulaatiolla.
  • TP4:ssä laaditaan koulutuspaketti hankkeen ohessa suunniteltavan kestävän kerrostalon sekä Nature CO2 –hankkeen aineistoista. Koulutuspaketti sisältää tietoa rakennusjärjestelmän teknisistä ominaisuuksista, talotekniikasta, hinnoista, ilmastovaikutuksista sekä sisäilman terveysvaikutuksista. Esittelyaineistoa käytetään eri rakennusalan koulutustilaisuuksissa, ja aineisto tulee vapaasti saataville verkkoon.

Korresta kerrostaloksi STALK-hanke Rakennusfysiikkaseminaari 2023:ssa: artikkeli, esitys

Biosivu-hanke on Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulun (XAMK) hanke, jota rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö. Hankkeessa etsitään käyttöä öljyhampun korrelle ja XAMK pyrkii tekemään siitä rakennuslevyä järviruokolevyn tapaan. Tampereen yliopisto tutkii hamppulevyn materiaaliominaisuuksia ja kehittää silputusta hampunkorresta sekä savesta palonsuojatuotetta, joka olisi savirappauksen kuiva versio.

Savimassan kehitys palonsuojatuotteeksi Stalk- ja Biosivu-hankkeissa

STALK-hanke: Palosimulointien alustavat tulokset

Hankkeiden vastuullisena johtajana Tampereen yliopistossa toimii professori Juha Vinha (juha.vinha@tuni.fi) ja hankkeiden projektipäällikkönä Mikael Westermarck (mikael.westermarck@tuni.fi).

Stalk -hanke on saanut tukea ympäristöministeriöltä Vähähiilisen rakennetun ympäristön ohjelmasta, jonka rahoitus tulee EU:n kertaluonteisesta elpymisvälineestä (RRF). Biosivu-hanke on saanut rahoitusta Euroopan maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta.