ECOSAFE-hankkeen loppuseminaari 2.6.2023

ECOSAFE-hankkeiden loppuseminaarissa 2.6.2023 tarjotaan laaja katsaus perinteisen ja savetetun kutterinlastun ominaisuuksiin sekä niillä toteutettujen rakenneratkaisuiden toimintaan. Tilaisuus on suunnattu kaikille rakentamisen parissa toimiville henkilöille sekä alan opiskelijoille.

ECOSAFE-loppuseminaaria on mahdollista seurata etänä tämän linkin kautta

Ympäristöministeriön rahoittamissa ECOSAFE- hankkeessa on tarkasteltu kutterinlastueristepohjaisten rakenneratkaisujen rakennusfysikaalista toimintaa laskennallisesti ja kokeellisesti, ja määritetty millä edellytyksillä niistä saadaan toteutettua kosteusturvallisia rakenteita nykyisissä ja tulevaisuuden ilmasto-olosuhteissa. ECOSAFE 2 -hankkeessa on tarkasteltu savetuksen edullista vaikutusta kutterinlastueristeen rakennusfysikaaliseen toimivuuteen sekä laajennettu ECOSAFE-tutkimuksia akustiikan, palotekniikan, hiilijalanjälkilaskennan ja mikrobiologian osa-alueille. Tutkimus on osoittanut mahdollisuuden hyödyntää luonnonmukaisia materiaaleja tämän päivän rakentamisessa huomattavasti nykyistä laajemmin sekä tuottanut käytännön työkaluja, mm. suositusrakennetyyppejä sekä materiaalidataa. Tulokset ovat hyödynnettävissä sekä uudis- että korjausrakentamisessa.

ECOSAFE-hankkeista järjestetään perjantaina 2.6.2023 klo 9.00-16.00 loppuseminaari, jossa esitellään hankkeiden keskeiset tulokset. Seminaari on suunnattu kaikille rakennusalalla toimiville sekä luonnonmukaisesta rakentamisesta kiinnostuneille henkilöille, yhtä lailla työmaahenkilöstölle, urakoitsijoille, rakennusmateriaali- ja tarviketeollisuuden edustajille, suunnittelijoille, tutkijoille kuin opiskelijoillekin. Tarkoituksena on tarjota osallistujille uusinta tutkimustietoa vähähiilisestä ja luonnonmukaisesta rakentamisesta sekä evästystä kutterinlastueristeiden käyttöön suunnittelussa ja rakentamisessa.

Paikka ja Ilmoittautuminen

Seminaari järjestetään Tampereen Yliopiston Hervannan kampuksen Tietotalossa, sali TB104. Osoite on Korkeakoulunkatu 1, 33720 Tampere.

Tilaisuus on julkinen ja osallistuminen on ilmaista, mutta osallistujamäärän kartoittamiseksi ilmoittautuminen on tarpeellista. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.5.2023. Ilmoittautuminen sähköisesti oheisella lomakkeella: https://forms.office.com/e/aejdCPtkWx

Osallistujille tarjoillaan aamu- ja iltapäiväkahvit. Lounas on omakustanteinen. Kampukselta löytyy useita ravintoloita, ks. Ravintolapalvelut Hervannan kampuksella (tuni.fi).

Seminaarin ohjelma:

8:30 kahvi

9:00 seminaarin avaus, Juha Vinha

9:10 Hankekokonaisuuden sisältö ja kulku, Eero Tuominen

9:30 Materiaalien esittely, materiaalikokeet, Ilkka Tuurala

10:00 Yläpohjarakenteiden U-arvokokeet, Teemu Jokela

10:30 Koerakennusten seinäelementtien mittaustulokset, Jaakko Hietikko

11:00 Rakennusfysikaaliset laskentatarkastelut, laskennan ja mittaustulosten vertailulaskelmat Petteri Huttunen

11:30 Omakustanteinen lounas 60 min

12:30 Hiilijalanjälkitarkastelut, Arto Saari

12:50 Akustiikka, Jesse Liezen

13:10 Palotekniset tutkimukset, Mikko Malaska

13:45 kahvi

14:00 Homehtumisherkkyysluokan määritys, Anna-Mari Pessi

14:20 Kammiomittauslaitteisto ja -tuloksia, savetuksen vaikutus VOC-päästöihin

14:50 Yhteenveto ja ECOSAFE suositukset, suositusrakenteet, Ilkka Valovirta

15:20 Keskustelua tutkimuksesta ja jatkosuunnitelmista, Juha Vinha

Seminaari päättyy

Lisätietoja: ECOSAFE | Rakennusfysiikka | Tampereen korkeakouluyhteisö (tuni.fi)