Painekoelaitteisto rakennusten ilmatiiviysmittauksiin

Kuva on talon eteisestä. Ulko-oven päälle on viritetty pressu, johon on kiinnitetty puhallin. Kokeen ohjaukseen käytettävä tietokone on oven vieressä.Ilmatiiviysmittauksen tarkoitus on tutkia rakennuksen vaipan ilmatiiviyttä ja paikantaa mahdollisia ilmavuotokohtia. Rakennus tulee olla valmisteltu niin, että kaikki ulkovaipassa olevat ovet ja ikkunat on asennettu ja tiivistetty, kaikki ulkovaipan läpi kulkevat läpiviennit on tiivistettävä, ja ilmanvaihdon tulee olla asennettu ja toimintakunnossa, jotta se voidaan sammuttaa. Laskennallisesti kokeeseen on valmistauduttava laskemalle kohteen sisätilavuus ja ulkovaipan pinta-ala.

Koetta suorittaessa tuulen nopeuden on oltava alle 6 m/s ja sisä- ja ulkolämpötilojen erotus kerrottuna rakennuksen korkeudella on oltava alle 500 m°C. Mikäli sisä- ja ulkopuolen välinen paine-ero on yli 5 Pa, on suoritettava ylipainemittaus alipainemittauksen lisäksi. Mittauslaite on sijoitettava keskelle rakennusta suojaisaan paikkaan (esim. keskimmäisen kerroksen parvekkeen ovi). Laitetta ympäröivä pressu on kiristettävä oviaukkoon kehyksen avulla niin, ettei kehyksen ja oviaukon jää rakoja. Jos rakoja jää, ne on tiivistettävä teipillä.

Ali- ja ylipainekokeet mitataan vähintään viidellä tasaisin välimatkoin olevilla paine-eroilla. Suurimman paine-eron on oltava vähintään 50 Pa. Esimerkkejä paine-eroista ovat 30, 40, 50, 60 ja 70 Pa tai 10, 20, 30, 40, 50 ja 60 Pa. Kokeen jälkeen ohjelmasta saadaan tulokseksi V50- ja n50-arvot. Kokeen aikana voidaan myös paikantaa ilmavuotoja merkkisavun avulla (ylipainekoe), käsin suurten vuotojen tapauksessa (alipainekoe), tai lämpökuvauksella.