Painelevylaitteisto

Pöydällä ovat painelevylaitteiston kammiot, joihin näytteet asetetaan ja aiheutetaan paine. Seinälle niiden yläpuolelle on ripustettu laitteisto, jolla paine aiheutetaan.Painelevykokeen tarkoituksena on määrittää kapillaarisen tasapainokosteuskäyrän desorptiokäyrä. Kokeessa vakuumikyllästetty koekappale asetetaan painelevylaitteistoon. Paine pakottaa ylimääräisen veden ulos kappaleesta, kunnes näyte tasapainottuu haluttuun ylipaineeseen. Tällöin vedellä täyttyneiden huokosten kapillaarinen paine on sama kuin kammiossa oleva paine. Kun näyte on tasapainottunut, se punnitaan ja tuloksesta lasketaan kosteuspitoisuus paino-osina. Koe suoritetaan useissa eri paineissa, ja koska tietty kapillaarinen paine vastaa tiettyä suhteellista kosteutta, saadaan tasapainokosteuskäyrä korkeille suhteellisen kosteuden arvoille. Kapillaarinen tasapainokosteuskäyrä esitetään kuitenkin yleensä keskimääräisen huokosalipaineen funktiona.

Kokeessa käytettävien näytteiden halkaisija on 57 mm ja paksuus maksimissaan 10 mm. Koe suoritetaan (23 ± 1) °C lämpötilassa. Koe suoritetaan paineissa (ja painetta vastaavissa suhteellisissa kosteuksissa) 0,316 (99,977), 1,00 (99,927), 3,16 (99,77), 10,0 (99,27), 31,6 (97,7) ja 100 bar (92,7 %RH). Kosteuspitoisuuden tasaantumista voidaan seurata joko ulos purkautuvan vesimäärää tai koekappaleiden kapasitanssia seuraamalla.