Koerakennus ja sääasema

Koerakennusalueella voidaan testata erilaisten seinä- ja kattorakenteiden toimivuutta todellisissa ulkoilman säärasituksissa. Rakennukset on tehty pääilmansuuntien mukaisesti siten, että siinä on pitkät pohjois- ja eteläjulkisivut. Näille julkisivuille voidaan molemmissa rakennuksissa asentaa 6 kpl erilaisia seinäelementtejä (1,2×2,4m²). Vaihtoehtoisesti kaksi tutkimusaukkoa voidaan yhdistää, jolloin tutkittavan seinän pinta-ala voi olla jopa 2,6×2,4 m². Seinän maksimi rakennepaksuus on noin 600 mm.

Molemmissa rakennuksissa on myös kolme vaihdettavaa vesikattoelementtiä. Elementit ovat osa rakennusten harjakattoa ja siksi tutkittavien vesikattoelementtien on käytännössä oltava harjakattoisia muun rakennuksen katon mukaisesti. Elementtien koko on noin 1,8x4m², mutta elementtien reuna-alueet ulottuvat tutkittavien seinärakenteiden päälle ja avoimen sisäpinnan pinta-ala riippuukin tutkittavana olevien seinärakenteiden paksuudesta.

Rakennukset on varustettu tulo-poisto-ilmanvaihdolla, vesi-ilmalämpöpumpulla ja huonekohtaisilla kostuttimilla. Näin koko rakennuksen vaipan yli vallitsevaa paine-eroa voidaan säätää yli- tai alipaineiseksi. Lämpötilan ja ilmankosteuden säätö onnistuu huonekohtaisesti, ja ilmankosteus pystytään säätämään ulkoilman kosteuden mukaan säätyvällä kosteuslisällä.

Sääasema koerakennusalueella

Koerakennusalueella on lisäksi sääasema, jolla seurataan ulkoilman säätilaa rakennusten läheisyydessä. Tavanomaisten, mastoon sijoitettujen, antureiden lisäksi myös rakennusten seinäpinnoille on sijoitettu mm. säteily- ja sademäärämittareita.

Rakennusten ominaisuudet:

  • Lämmitys ja jäähdytys tavanomaisissa huonelämpötiloissa noin +-1 °C tarkkuudella.
  • Ulkoilman ilmankosteuden mukaan säätyvä sisäilman kosteus, kosteuslisän suuruus säädettävissä RIL 107-2012 kosteusluokissa 1-3.
  • Vaipan yli vallitsevan paine-eron säätö ilmanvaihdon tasapainotusta muuttamalla.
  • Ulkoilman sääolosuhteiden seuranta rakennusten ohessa olevalla sääasemalla. Viistosademittaukset, sekä lyhyt ja pitkäaaltoinen lämpösäteily myös seinäpinnalla olevilla antureilla.
  • Sisäilman ja rakenteiden mittaukseen käytettävä laitteisto, jossa 120 mitattavaa kanavaa / mittaushuone. Yksittäisessä huoneessa 2 seinäelementtiä etelään, 2 seinäelementtiä pohjoiseen, ja yksi vesikattoelementti. Yksittäisellä elementillä on käytettävissä noin 30 kanavaa.
  • Tutkittavan seinäelementin koko 1250x2450mm²
  • Tutkittavan kattoelementin koko 1800x4000mm²

Mitä voidaan tutkia??

  • Vertailla toisistaan poikkeavien rakenteiden kosteusteknistä toimintaa niin pohjois- kuin eteläseinällä.
  • Tutkia ilmavuotojen aiheuttaman kosteuden konvektion vaikutusta rakenteiden kosteustekniseen toimintaan.
  • Vertailla tutkittavien rakenteiden mittausdataa mallintamalla saatuihin tuloksiin.