Ilmanläpäisevyyden mittauslaite

Oikealla kuvassa on ylhäältä avoin suorakulmainen astia, johon näyte asetetaan. Vasemmalla on levy, johon on kiinnitetty ilmavirtamittari ja paine-eromittari, joilla ilmavirtaa ja sen aiheuttamaa paine-eroa seurataan.

Kokeella tutkitaan huokoisten materiaalien ilmanläpäisevyyttä. Laitteeseen asetetun näytteen läpi aiheutetaan ilmavirta, joka synnyttää paine-eron näytteen eri puolille. Kokeessa mitataan tämä paine-ero, sekä ilmavirranmäärä. Näiden, ja näytteen dimensioiden, avulla saadaan laskettua materiaalin ilmanläpäisevyys. Laitteeseen sopivan näytteen mitat ovat 200 mm x 200 mm. Koe voidaan tehdä myös irtomateriaaleilla.