COMBI-hankkeen 1. yleisöseminaari 28.1.2016

COMBI-tutkimushankkeessa järjestetään vuosittain yleisöseminaareja, joissa kerrotaan hankkeen toteutuksesta ja sen tuloksista. Tampereen teknillisen yliopiston Festian Iso Sali täyttyi noin 120 kuulijasta, kun COMBI-hankkeen ensimmäinen tulosseminaari järjestettiin torstaina 28.1.2016. Koko päivän kestäneessä seminaarissa kuultiin esityksiä kaikilta kolmelta hankkeessa mukana olevalta tutkimuslaitokselta: Tampereen teknilliseltä yliopistolta, Aalto yliopistolta sekä Tampereen ammattikorkeakoululta.

Tutkimustulosten lisäksi Jyrki Kauppinen ympäristöministeriöstä oli kertomassa tulevien energiamääräysten valmisteluprosessista sekä niiden tämänhetkisestä tilanteesta. Seminaarin lopuksi myös Juhani Heljolta TTY:lta kuultiin näkökulmia ja kannanottoja tuleviin energiamääräyksiin liittyen.

COMBI-hankkeen tutkimusaihe koulujen ja päiväkotien toteutuneen ja laskennallisen energiankulutuksen erot on herättänyt jo paljon keskustelua. Annu Ruusala esitti seminaarissa tutkimuksen tämänhetkisiä tuloksia, joista selviää, että kouluissa ja päiväkodeissa energiankulutus ei ole merkittävästi laskenut energiamääräysten tiukentumisesta huolimatta. Myöskään laskennalliset ja toteutuneet energiankulutuksen arvot eivät kohtaa tarkastelluissa kohteissa. Muita seminaarissa käsiteltyjä aiheita olivat muun muassa energiatehokkaat arkkitehtoniset ratkaisut, talotekniikan energiatehokkuus, materiaaliominaisuudet sekä energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessi ja taloudellisuustarkastelut.

Seuraava COMBI-hankkeen tulosseminaari järjestetään vuoden 2017 alussa.

Yleisöseminaarin ohjelman näet tästä.

 

Seminaarin esitykset pdf-muodossa:

Juha Vinha, TTY: COMBI-hankkeen yleisesittely

Jyrki Kauppinen, Ympäristöministeriö: Tulevien energiamääräysten valmisteluprosessi

Taru Lindberg, TTY: Vihreä asuinkerrostalo: Selvitys ekologisen asuinkerrostalon passiivisista suunnitteluratkaisuista energiatehokkuuden ja hiilijalanjäljen näkökulmasta

Eero Tuominen, TTY: Kalsiumsilikaattieristeiden ja ontelolaattojen sekä eri betonilaatujen kosteusominaisuuksien määritys

Roosa Heiskanen, TTY: Maanvastaisten seininen sisäpuolinen lisälämmöneristys

Mihkel Kiviste, TTY: COMBI-hankkeessa tehtävät kenttämittaukset

Annu Ruusala, TTY: Koulujen ja päiväkotien toteutunut ja laskennallinen energiankulutus

Kari Kallioharju, TAMK: Valo sisäolosuhteena ja energiankuluttajana

Sakari Uusitalo, TAMK: Kohdekiinteistöjen RAU-järjestelmien analyysi verrattuna AU-luokitukseen

Saara Vänskä, TAMK: Siivouksen ja talotekniikan yhteisvaikutus oppilaitosten sisäilmastoon

Juha Jokisalo, Aalto: Lämmitys- ja jäähdytysratkaisujen vaikutus palvelurakennusten energiatehokkuuteen

Olli Teriö, TTY: Energiatehokkaan rakentamisen hankeprosessin kuvaus

Juhani Heljo, TTY: Taloudellisuustarkastelujen toteutusperiaatteet COMBI-hankkeessa

Juhani Heljo, TTY: Tuleviin energiamääräyksiin liittyviä näkökulmia ja kannanottoja.