COMBI-hankkeen 3. yleisöseminaari 25.1.2018

COMBI:n kolmas yleisöseminaari järjestettiin torstaina 25.1.2018 TTY:llä Festian isossa salissa kello 9-16. Yleisöseminaarissa kuultiin esityksiä monista mieleniintoisista aiheista koskien palvelurakennusten energiatehokkuuden parantamista lähes nollaenergiatasolle.

COMBI yleisöseminaarin 2018 ohjelma.

Seminaarissa käytiin läpi COMBI:n tuloskorttiesittely. Muut seminaarin esitykset sekä videotallenteet julkaistaan myöhemmin tällä sivulla.

Seminaarin esitysten videotallenteet sekä esitykset pdf-muodossa:

Juha Vinha, TTY: COMBI-tutkimushankkeen eteneminen ja tulokset, Videotallennepdf

Jyrki Kauppinen, Ympäristöministeriö: Ympäristöministeriön kuulumiset ja viimeisimmät tapahtumat, Videotallennepdf

Pirkko Pihlajamaa, TAMK: Hankeprosessien kehittäminen ja rakennusten toimivuuden varmistus, Videotallennepdf

Henna Kivioja, TTY: Sisäinen konvektio puhallusvillaeristeisissä yläpohjissa, Videotallennepdf

Eero Tuominen, TTY: Katsaus COMBI-hankkeen materiaali- ja rakennekokeisiin,Videotallennepdf

Pauli Sekki, TTY: Betonikuorielementtien kuivuminen laboratoriokokeissa ja laskennallisesti, Videotallennepdf

Antti Kauppinen, TTY: Ilmanpaine-erot ja sisäilman radonpitoisuus COMBI-hankkeen kenttämittauskohteissa, Videotallennepdf

Kari Kallioharju, TAMK: Valaistuksen energiatehokkuustekijät palvelurakennuksissa, Videotallennepdf

Kari Kallioharju, TAMK: Automaattinen aurinkosuojaus osana energiatehokasta palvelurakennusta, Videotallennepdf

Juha Jokisalo, Aalto: Kustannusoptimaaliset suunnitteluratkaisut uusissa ja vanhoissa palvelurakennuksissa, Videotallennepdf

Malin Moisio, TTY:Energiatehokkaan arkkitehtisuunnittelun ohjausmalli, Videotallennepdf

Juhani Heljo, TTY: KOP-COMBI: Työkalu käytännön taloudellisuustarkasteluja varten, Videotallenne