Alapohjarakenteiden kosteuskäyttäytyminen, osat I ja II (1999–2002)

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli määritellä maanvastaisen alapohjarakenteen ympäröivät lämpötila- ja kosteusolosuhteet ja suunnittelun reunaehdot. Toisena tavoitteena oli tarkastella maanvastaisen alapohjarakenteen kosteus- ja lämpötilakäyttäytymistä sisä- ja ulko-olosuhteiden vaihdellessa rakenteen elinkaaren aikana. Tutkimuksessa määriteltiin tyypillisten täyttö- ja salaojamateriaalien kapillaariset (vertikaalinen ja horisontaalinen) ja hygroskooppiset tasapainokosteudet laboratoriomittauksin sekä määriteltiin lämmitetyn rakennuksen alapohjan lämpötilakenttä pitkäaikaisin kenttämittauksin ja numeerisesti mallintaen.