Home- ja kosteuskorjausprosessien arviointi, osa I (2010–2012)

Tutkimushankkeessa arvioitiin kunnissa käytössä olevia kosteus- ja homekorjausten toimintamalleja sekä pyrittiin löytämään syitä korjausten epäonnistumiseen ja pohdittiin niihin ratkaisukeinoja. Tutkimuksessa seurattiin viittä käynnissä ollutta korjaushanketta. Tarkasteltavana oli seurantakohteiden homeongelman koko ratkaisuprosessi, johon kuuluivat ongelmien havaitseminen, kuntotutkimukset, kohteiden priorisointi, korjaussuunnittelu ja -työ, tiedottaminen, korjaustyön valvonta sekä jälkiseuranta. Kartoitus- ja arviointivaiheen jälkeen tutkimushanketta jatkettiin seuranta- ja analyysivaiheella. Lisäksi osallistuttiin kuntien toimijoille ja suunnittelijoille laadittavan koulutuspaketin tekoon.

Paavo Kero teki diplomityönsä tutkimukseen liittyen. Tutkimuksessa kävi ilmi, että monissa kuntien kiinteistöissä peruskorjaukset ovat usein epäonnistuneet.

Tutkimusta rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö sekä ympäristöministeriö.