Energiatehokkuuden parantamisen vaikutukset rakennuksen sisäilmaston laatuun ja asukkaiden terveyteen, INSULAtE (2010–2015)

INSULAtE-hankkeessa selvitetään korjausten vaikutukset sisäilman lämpö- ja kosteusoloihin, sisäilman epäpuhtauksien määrään sekä asukkaiden terveyteen ja hyvinvointiin. Hankkeessa tehdään erilaisia kenttämittauksia korjausrakennuskohteissa 2–3 EU-maassa. Vaikutuksia selvitetään mittauksin sekä haastattelemalla asukkaita ja isännöitsijöitä. Tutkimusosapuolet Suomessa ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL, projektin koordinaattori, vastaa terveyteen liittyvistä tutkimuksista) ja Tampereen teknillinen yliopisto (TTY, vastaa rakennusteknisistä tutkimuksista). Liettuasta on mukana Kaunasin teknillinen yliopisto (KTU, vastaa altistumisen arviointiin liittyvistä tutkimuksista).

Osa rahoituksesta tulee Energiateollisuuden ympäristöpoolilta. Hankkeeseen osallistuu yrityskumppaneita.